Home

Antiken Grekland

Antiken - Marias

Gain on-site client experience in identifying potential risks in the commercial sector. Launch your career in a role keeps businesses and customers safe. Apply to FDM now All the Popular brands, to Your Door. Free UK Delivery on Eligible Orders Antikens Grekland eller Antikens Hellas är en samlande benämning på den kultur i östra medelhavsområdet som hade sin storhetstid från 700-talet f.Kr. till 300-talet f.Kr. Området bestod av en mängd småstater som ofta stred inbördes men som samtidigt förenades av en gemensam kultur Under antiken var Grekland politiskt splittrat och bestod av en mängd stadsstater vilka fungerade som självstyrande småriken. De grekiska stadsstaterna hade emellertid en delvis gemensam kultur som gav dem en grekisk identitet. Den grekiska kulturen bestod av olika delar Den grekiska antikens storhetstid brukar räknas från år 700 fvt till ungefär år 300 fvt. Under denna tidsperiod kom Greklands geografisk läge vid Medelhavet att spela viktig roll för handel och spridandet av nya idéer i medelhavsområdet. Den grekiska kolonisationen runt medelhavet kom också att bidra till denna spridning

Grekland under antiken. Den period som inleds under 700-talet f.Kr. brukar ibland kallas den grekiska renässansen och det är också här förhistoria övergår till historia i bemärkelsen att tiden finns till delar dokumenterad. Många historiska personligheter från denna tid och framåt under antiken är kända för oss. Översik Antikens Grekland, grundades på 77-talet f kr. Det var teater, demokratin, idrotten, sagorna och gudarna som gjorde antikens Grekland berömt. Grekland bestod av en rad statsstater och var aldrig ett enat rike. En statsstat bestod oftast av en stad och det som fanns runt den. Trots att grekerna var splittrade, såg de sej själva som ett enda folk. 1 Antikens Grekland är en samlande benämning på den kultur i östra medelhavsområdet som hade sin storhetstid från 700-talet f.Kr. till 300-talet f.Kr. Området bestod av en mängd småstater som ofta stred inbördes men som samtidigt förenades av en gemensam kultur Kategori:Antikens Grekland. Från Wikipedia. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Wikimedia Commons har media som rör Antikens Grekland. Bilder & media Det antika Grekland utgjordes av en formidabel konstnärlig blomstring i form av arkitektur, bildkonst och litteratur. De främsta diktarna fick uppleva stor berömmelse och inbjöds ofta till olika slags tillställningar av personer i de övre samhällsskikten

Att studera antikens Grekland - dess språk, mytologi, konst, arkitektur, litteratur, filosofi och så vidare - har varit grundläggande i intellektuellt och konstnärligt liv ända fram till våra dagar. Fortfarande idag börjar filosofistudierna på universitetet med Platon och Aristoteles. 5. Idrott I antikens Grekland var de olympiska spelen en viktig högtid som hölls till guden Zeus ära. Hela det olympiska evenemanget utspelade sig i Olympia som var en helig ort på halvön Peloponnesos i södra Grekland. Platsen var uppkallad efter det heliga berget Olympos där gudarnas hem - Olympen - låg enligt den grekiska myto Antikens Grekland •Antik betyder gammal och den äldsta delen i Europas historia kallas därför Antiken. Man säger att kulturen blomstrade under denna period. •Man säger att antiken i Grekland inleddes ca 800 f.Kr. när grekerna började använda ett alfabet. Perioden slutade när Västrom föll ca 500 e.Kr. •Vi kommer att börja me

Det antika Grekland betraktas av många som den västerländska civilisationens vagga. 2. Namnet Grekland har vi fått av romarna. Grekerna själva kallar sitt land för Hellas, uttalat Ellas, sig själva kallar grekerna för hellener uttalas Elline antiken kallas perioden 800 före Kristus till 500 efter Kristus i Grekland och romerska riket. I Grekland uppstod stadsstater, det vill säga länder. (23 av 152 ord

Sparta (Spartis) (nygrekiska Σπάρτη, Spartā) är en grekisk stad med 15 500 invånare (år 2005) belägen vid floden Eurotas i Lakonien på södra Peloponnesos.Under antiken var Sparta en självständig stadsstat, som blivit mest känd för sin betydelsefulla krigsmakt.Periodvis tävlade staden med Aten om positionen som ledande grekisk stadsstat Grekland Antiken - den klassiska perioden. Den klassiska perioden brukar ges som startpunkt 480 f.Kr. Perioden tillerkänns en kulturell blomstring i Grekland och under denna period ingår de grekiska stadsstaterna i en allt större samhörighet

Automated trend scouting · Technology insights · Industry expertis

När man talar om Antiken pratar man i princip bara om Grekland och Rom. Det beror på att nästan hela södra Europa tillhörde Grekland eller Rom (vid olika tidpunkter under Antiken). I Sverige skrev.. Grekland under antiken Under den arkaiska tiden cirka 700-480 f Kr växte grekiska stadsstater fram, till exempel Athen, Sparta och Korinth. Grekerna grundade kolonier i nuvarande Italien och Nordafrika Översiktligt om Antiken med fokus på Grekland. Perserkrigen, stadsstater, demokrati, litteratur, teater och Alexander den Stor

Decade of Action 2030 - Innovation & Sustainabilit

 1. Den historiska period som kallas antiken inleddes i Grekland ungefär 800 f Kr och avslutades med Romarrikets fall 400-talet e Kr. Tiden mellan 500 och 300 f Kr kallas guldåldern. Under dessa århundranden blomstrade den grekiska kulturen. Filosofi och vetenskap, arkitektur, politik, konst och litteratur. Här startade olympiska spelen
 2. Antikens Grekland. Grekernas imperium Överbefolkning, brist på jord och önskan att bedriva handel drev antikens greker västerut. I strid med inhemska stammar grundade de kolonier kring hela Medelhavet. Kundtjänst Kontakt: 08-555 454 00. Bonnier Publications International AS Postboks 54
 3. Antiken i Grekland - demokrati, vetenskap och filosofi : Det var i antikens Grekland som grunden till det moderna samhället började. Det var här läkekonsten, filosofin, och nyfikenheten spirade. Grekerna hade ett nytt sätt att se på världen. Allt var inte gudarnas verk. Utan det fanns också vetenskapliga förklaringar på livets gåtor
 4. , MP3) Greker..

Apply Online · Award-Winning Training · Multinational Client

 1. För ungefär 2700 år sedan började antiken i Grekland. Det var då de grekiska stadsstaterna bildades. Den grekiska antiken varade i ungefär 400 år. Böcker skrevs, matematiska formler skapades och en slags demokrati växte fram
 2. En kortfattad genomgång av antiken. När, var och hur?Genomgången ger en översiktlig bild av antikens som epok och några av de viktigaste händelserna
 3. Antiken Arkaisk tid 700 - 480 Klassisk tid 480 - 330 Hellenistisk tid 330 - 30. Typiskt för Antikens Grekland - Harmoni, jämvikt, individualism Tillbaka till början. Grekisk demokrati och ideal har påverkat och genomsyrat Västerlandet
 4. ANTIKEN Från: I Antikens Grekland finns många olika viktiga och kända människor. Antiken började 700 f.r.k. - 500 e.r.k. - 200 f.r.k. Hade Antiken ett namn som var Aten. Det var Aten c
 5. Historiska platser i Grekland: Se omdömen och bilder för historiska platser i Grekland, Europa på Tripadvisor

Antikens Grekland . Arkitektur: Perioden kallas även för antiken och har under historiens gång varit en förebild för konst och arkitektur. Den moderna europeiska kulturen grundar sig i hög grad på idéer från den tiden Antiken ; Grekland ; Ungdomsböcker (5) Hämnd (4) Krig (4) Parafraser (4) Romaner (4) Seglatser (4) Skönlitteratur (4) Trojanska kriget (4) Återkomst (4) Existentialism (3) Odysseus i skönlitteraturen (3) Kärlek (2) Alexander den Store (kung av Makedonien 336-323 f Kr) (1) Båtresor (1) Grekisk mytologi (1) Historiska berättelser (1. Instuderingsfrågor Antikens Grekland 1. Vad var den Minoiska kulturen? Ca 2000 f.Kr. styrdes den första civilisationen av olika härskare som brukar kallas för Minos (den förste kungen). Många palats byggdes, bland annat palatset Knossos. 2. Vad var Mykene? Mykene var en stad som växte på fastlandet ca 1600 f.Kr. Staden blev ett stor Den tid som kallas Antiken inleds. Perioden kallas ibland också Arkaisk tid. Handel och kultur blomstrar. 625 f.v.t. De äldsta kända mynten tillverkas i landet Lydien, som låg i nuvarande Turkiet. Mynten spred sig senare till Grekland. Tidigare hade ädla metaller använts som betalningsmedel, men inte i form av mynt. 550 f.v.t Antikens Grekland 1. Det antika Grekland betraktas av många som den västerländska civilisationens vagga. 2. Namnet Grekland har vi fått av romarna. Grekerna själva kallar sitt land för Hellas, uttalat Ellas, sig själva kallar... 3. Det feniciska alfabetet av 22 tecken bestående av konsonanter.

Antiken som litterär epok (tidsperiod) började i Grekland och utvecklades i Rom (Italien). I Grekland låg fokus på kärleken till visheten och kulturen (främst inom de tre litterära genrerna: epiken, lyriken och dramatiken). I Rom utvecklades stridskonsten och arkitekturen för imperiet Rom skulle växa Forntida ruiner i Grekland: Se omdömen och bilder för forntida ruiner i Grekland, Europa på Tripadvisor Grekland, Athen och Sparta Från Skolbok. Karta som visar var stadsstaterna Sparta och Athen fanns. Engelsk text. Under De mörka århundradena uppstod ett flertal stadsstater både på det grekisk fastlandet och ute i den grekiska övärlden, för att inte tala om den del som numera är Turkiets västkust men som då var en del av.

Även om Grekland var känt för sin högt utvecklade läkekonst, och Athen hade ett stort antal privatpraktiserande läkare, tydde sig många invånare ändå till en klok gumma, om de drabbades av sjukdom. Några av stadens rikaste medborgare hade till och med sin egen kloka gumma anställd som en fast medlem av hushållet Empedokles levde under 400-talet f.Kr. på Sicilien (ön var på denna tid koloniserad av Grekland och Kartago). Hans rykte som filosof vilar främst på läran om de fyra elementen. Enligt Empedokles fanns det fyra grundläggande element: jord, vatten, luft och eld. Dessa var grundämnen vilka all materia var sammansatt av Helikon ett berg i Östra Grekland som under antiken ansågs vara hemvist för muserna. Hellas ett namn på det område som beboddes av hellener (greker) under antiken. Heroer halvgudar, till exempel Herakles vars far var Zeus och modern en människa. Ofta dyrkade lokalt eller i mindre regioner. Hesperider nymfer som vistades i en förtrollad. Den här tidsperioden brukar ofta kallas Antiken. Det begreppet är särskilt förknippat med de grekiska och romerska civilisationerna. Världen omkring år 1000 f v t (klicka på kartan för att förstora den Antiken Grekland Sexualitet. MEST LÄST. I GÅR 04.30 BOKRECENSIONER. Varmt och skarpt om en mammas demens. 19 APRIL BOKRECENSIONER. Transpersoner görs till murbräckor i kampen

Master Due Diligence - Launch Your Graduate Caree

Lektion 6: Antikens Grekland Antiken är en väldigt lång tidsperiod som i princip inleds när större, organiserade stater och samhällen börjar formas. Medelhavet var den geografiska kärnan till antiken. De flesta rikena var beroende av medelhavet för handel och matproduktion Antiken ser mäktiga folkslag blomstra och dö. Antiken utgör tidsramen för flera folkslags storhetstid, däribland egyptiernas (3100-332 före Kristus), babyloniernas (2400-530 före Kristus), grekernas (600-350 före Kristus), persernas (557-334 före Kristus) och makedoniernas under Alexander den store (336-323 före Kristus) Antikens kultur och samhällsliv är tvärvetenskapligt och antiken studeras ur ett arkeologiskt, historiskt och konstvetenskapligt perspektiv. I grundutbildningen berörs social, Som student på högre nivåer finns det även goda möjligheter att delta i svenska utgrävningar i Grekland, Italien och Turkiet Inom Antikens kultur och samhällsliv bedrivs forskning med fokus på det antika Grekland och Romarriket. Just nu pågår forskning om exempelvis Greklands förhistoria, grekisk och romersk politisk historia, ritualer inom antik religion, det tidigkristna Egypten, och etruskisk och romersk arkeologi

Save on Antike at Amazon - Great Deals on Toys & Game

3 det antika grekland

Antikens Grekland - Wikipedi

 1. Mode- och Klädhistoria: Antiken Thursday, January 24, 2013 0 Mode- och klädhistoria Antiken , Antikens Grekland , Chiton , Klädhistoria , Modehistoria Permalink Här kommer en snabbinformation om de vanligaste klädesplaggen i antikens Grekland, och vad de ansåg om kläder
 2. ANTIKEN I Grekland för ca 3500 år sedan fanns det en högt utvecklat kultur. Mykenska kulturen som fick namnet efter den ledande orten. Minne om den mykenska kulturen levde kvar i Grekland genom sagor och myter efter ha gått under i samband med krig och folkomflyttningar. Stadsstaterna började byggas redan under 700-talet f.v.
 3. Antiken i Grekland. Det var i antikens Grekland som grunden till det moderna samhället började. Det var här läkekonsten, filosofin och nyfikenheten spirade. Grekerna hade ett nytt sätt att se på världen. Allt var inte gudarnas verk. Utan det fanns också vetenskapliga förklaringar på livets gåtor
 4. Antiken grekland 1. Grekland antiken Från stadsstater till imperium 2. Arvet från antiken Grunden för vårt sätt att tänka (filosofi) Styrelseskick - makten från folket (demokrati och republik) Teater Naturvetenskap Historia Gemensam referens (bilden av antiken
 5. Antiken grekland och rom 1. Antiken; Grekland Västerlandets arv del I 2. Influenser Litteratur Vetenskap Filosofi Arkitektur Politik 3. Grekland Började med MYKENE, högkultur ca 1650-1500 f. Kr. Nedgång ca 1100-800 f. Kr. Homeros: Illiaden och Odyssén (700-talet f. kr) 4
 6. ket användes under antiken, i Grekland och Rom; hur och i vilka sammanhang man använde det, vilka färger och ingredienser man använde

Antiken Rom antikens Rom var en kulturell och politisk enhet som utgick från staden Rom och så småningom kom att dominera hela medelhavsområdet och stora delar av Europa. Antikens Rom grundandes 753.f.kr. Och upplöste 476 E.Kr. Den Antika romerska litteraturen är på många sätt en imitation,Ett försök att efterlikna den grekisk(so-rummet,2016) GREKLAND Den antika Greklands Allmän språkvetenskap Arabiska Barnlitteratur Danska Engelska Europastudier Filmvetenskap Flerspråkighet Fonetik Franska Författarskolan Grekiska (antik och bysantinsk) Grekiska (nygrekiska) Hebreiska Italienska Isländska Japanska Jiddisch Kinesiska Kognitiv semiotik Latin Litteraturvetenskap Mellanösternstudier Rumänska Ryska Spanska Svenska Svenska som andraspråk Svenska som.

Antikens Grekland Forntiden och antiken Historia SO

Antiken. Vi börjar med att följa grekisk litteratur och kultur genom romarriket och fram till mötet med en helt annan föreställningsvärld: Den västerländska teatern växte fram ur de årliga Dionysosfesterna i antikens Grekland. Varje år ordnade man en fest till vinguden Dionysos' ära,. Grekland under antiken. Den period som inleds under 700-talet f.Kr. brukar ibland kallas den grekiska renässansen och det är också här förhistoria övergår till historia i bemärkelsen att tiden finns till delar dokumenterad [1]Detta är en ganska bra sammanfattning över hur man såg på kvinnor i antikens Grekland, oc

Antiken Grekland. STUDY. Flashcards. Learn. Write. Spell. Test. PLAY. Match. Gravity. Created by. Birka69 TEACHER. Här kan du träna begreppen om antiken. Terms in this set (18) antiken. Tidsperiod inom historia, cirka 700 f Kr till 500 e Kr. Grekland och Rom är stora kulturer. demokrati. Ordet betyder folkstyre Antiken i Grekland Nu finns den andra delen i serien om Antiken tillgänglig för skolorna. I filmen får vi veta mer om hur människor levde och varför just grekerna blev så framgångsrika i vetenskap, politik och filosofi

Handel under antiken . Valutor Om man inte kan handla genom att utbyta likvärdiga varor med varandra, och det kan man ju väldigt sällan, behöver man en valuta som tjänar som bytesmedel. Detta kom folket i antikens Medelhavsområde ganska snart underfund med. Därför började man redan 2000 f. Kr. använda små bronsfigurer som en sorts mynt Historia från stenåldern till antiken, skolbok Beskrivning Historieämnets del som berör forntid-antiken har en komplett skolbok på 32 kapitel. För att komma till samtliga kapitel om historien från stenåldern till antiken klickar du bara på länken: Historia från stenåldern till antiken, skolbok, så kommer du till kapitelsidan

Mat och dryck i Grekland Politik under Antikens Grekland Demokrati då och nu Aten och Sparta - En jämförelse Religion i Antikens Grekland Grekernas skrift & litteratur Illiaden och Odysséen Teater & Underhållning Grekerna kolonisera Re: Antiken, Grekland. Angående fråga 4: Aten var en relativt obetydlig grekisk småstat under större delen av antiken, men under 400-talet fick Aten en ledande ställning i det Attiska förbundet (engelska: the Delian league) under konflikten med Persiska riket Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid Vad jobbade egentligen antikens greker och romare med? De hade yrken precis som vi. Redan på den tiden kunde man bli barberare, skomakare eller bonde. Men det fanns också yrken som vi nutida människor finner mer ovanliga. Från IX till V : orgiefixare, begravningsclowner och andra ädla antika yrken av Vicki Leon (Schibsted, 2007) handla Beträffande Grekland och Rom är uppgiften enkel eller kanske inte. Ni skall utse de fem viktigaste tekniska framstegen i Grekland resp det Romerska riket. Som alla säkert kommer ihåg är antiken tidsperioden mellan 700 f kr- 500 e kr. Definitionen av tekniska framsteg inkluderar uppfinningar men även förbättringar av befintliga uppfinningar, om det tydligt ka

Men antiken lever vidare inom populärkulturen, både i bokform och på vita duken. Filmer med motiv från antiken blev tidigt en egen genre i Hollywood. Filmmoguler som Cecil B deMille producerade påkostade svärd-och-sandalfilmer på löpande band i början av 1960-talet Grekland och Roms arkitektur under antiken . Antikens Grekland är en samlande benämning på den kultur i östra medelhavsområdet som hade sin storhetstid från 700-talet f.Kr. till 300-talet f.Kr. Området bestod av en mängd småstater som ofta stred inbördes men som samtidigt förenades av en gemensam kultur Kinesisk arkitektur har några. Inspirationen från antiken. Det började i Grekland för ungefär 3000 år sedan. 776 före Kristus i Olympia, en liten ort på västra Peloponnesos, lär de första antika Olympiska spelen ha ägt rum. Spelen hölls precis som idag vart fjärde år En fördjupningsuppgift som undersöker Grekland (Aten) och Romarrikets uppgång och fall under Antiken. Fokus ligger på faktorer som påverkade utvecklingen i Grekland, levnadsstandard för kvinnor och slavar i Aten och Romarrikets framgång och fall

Antiken - Grekland. Det persiska riket invaderade Grekland två gånger mellan åren 492-479 f. Kr. Grekerna slog dock tillbaka, men både spartaner och perser ville ha full kontroll över hela Grekland och efter 27 års krigande var Grekland besegrat skulptur, staty, konst, antiken, grekland, Gud, bart, grekiska forntida, man, marmor-, museum Gratis nedladdnin Antiken-Sammanfattning Ordet antik betyder gammal, antiken varade mellan år 800 f.Kr till 500 e.Kr. Man kan säga att Grekland födde Europa, en av orsakerna var just handeln. För när folk kom till Grekland och handlade och även sålde saker så stack grekerna och byggde kolonier. Grekland pratade samma språk och såg sig där med si •Grekland enas under ledning av Aten och Sparta för att försvara sig mot perserriket. •Spartas kung Leonidas beslutade sig för att uppehålla perserna så länge som möjligt. •När perserna nådde Aten var befolkningen evakuerad. •Vid ön Salamis avgjordes slaget då persernas kung Xerxes såg sin flotta krossas av grekerna Antiken Grekland. Bildning/Historia . Under åren 700 till 480 FVT skedde en urbanisering det vill säga att människorna i Grekland började flytta från landet till städerna. Med denna urbanisering fick den grekiska stadsstaten sin form

De olympiska spelen i antikens Grekland | Historia | SO-rummet

Antikens Grekland - Mikaels Skol

Grekland under antiken - historisktvetande

 1. Antiken får bli startskottet för denna artikelserie. Men antiken är ett oerhört stort ämne, därför har jag delat in det i Antiken I (Grekland)och II (Romarriket). I modern kultur. Det finns många filmer om det antika Grekland, många är också välkända och kanske främst action-rullar
 2. Historia Antiken Grekland. Demokrati i antikens Aten Testa Studi. Hej! Du ser nu på en av våra många ämnesfilmer. Skapa ett gratiskonto och prova över 100 filmer och quiz! Det enda du behöver är en e-post adress. Testa Studi. Skapa ett konto för att se hela Studi-videor. 0:00 / 4:27. 8. 2x 1.5x 1.2x.
 3. Homeros och hjälteeposet. Den tidiga perioden under antiken brukar kallas arkaisk tid och Grekland är bestående av ett antal stadsstater som oftast styrdes av kungar. Bland de första litterära alstren från antikens Grekland finner vi hjältedikter eller epos.Ett grekiskt epos var skrivet på vers och för det mesta användes versmåttet hexameter
 4. I antikens Grekland var den vuxne mannen alltings mittpunkt - också erotikens. Isobel Hadley-Kamptz läser om en tid då ömsesidig njutning var pervers. Isobel Hadley-Kampt

Antiken - Classical antiquity, Senantiken - Late antiquity Greklands forntid, antiken Böcker i ämnet Den grekiska forntiden i den nationella katalogen Libris : Den grekiska forntiden , Före ca 500 f Kr , Den klassiska tiden , Den hellenistiska tiden , Romartiden , Särskilda grekiska state Antiken kan man säga är en blandning med grekiska och romerska kulturerna. Alltså en epok om Västeuropas historia. Varför vi vet så mycket om just antiken och inte lika mycket om stenåldern är för att det var då alfabetet kom att användas i skrivkonstens uppkomst

Det här avsnittet såg vi i sjuan - här läser vi vad det handlar om. Hur såg litteraturen ut i Grekland under antiken och på vilka sätt återspeglas den i dagens samhälle? Antikens Grekland var början på den västerländska litteraturhistorien. Hur levde folket där och vilka historier berättades? Vi tar upp Homeros två epos Odyssée Image Antiken (Grekland) Ca 800 F.kr.-ca 300 F.kr. Grekiska Städer Antiken Information Ta en titt på Grekiska Städer Antiken bildsamlingeller se relaterade: Grekiska Antika Städer från 2020 och Sigrid Bernson Pojkvän . förbi Moises Anspaug Det var på det här havet som de stora sjöslagen mellan Grekland och persiska riket hölls.roll., stadsstater - Fristående städer i Grekland för. Forumindex Historia Tidiga civilisationer och antiken (8000 fkr till 476) Barn i Antikens grekland Diskussioner kring händelser från de första stads-staterna och skrivtecknen till Roms fall Detta betyder mittenfingret egentligen Att du lyfter det mittersta fingret har sitt ursprung från antikens Grekland, där gesten användes som en symbol för ett analt samlag på ett sätt som innebar att försämra, skrämma och hota den enskilde gentemot gesten. Med andra ord innebar ett analt samlag något förnedrande under det antika Grekland

Video: ANTIKENS GREKLAND - Mimers Brun

10 fakta du antagligen inte visste om antikens Grekland

Ett roligt sätt att närma sig antiken är att utgå från ett antal vardagliga ord och uttryck och ta reda på var de egentligen härstammar ifrån. Vi har väldigt många ord som har sin grund i antikens Grekland. Varför heter det till exempel cyklop, panik, afrodisiakum och spartansk Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia - det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.Kr. och slutade kring 500 e.Kr. Grekerna och romarna lämnade efter sig skriven historia vilket gör att vi vet mycket om deras tid. Grekerna berättade mycket sagor, som ä Antiken Grekland. Fumba Medlem. Offline. Registrerad: 2009-12-03 Inlägg: 125. Antiken Grekland. Hej undrade om nån kunde hjälpa mig med frågorna tack. 1. Vilka var de två första grekiska kulturerna, vad kännetecknade dem och när hade de sina storhetstider? 2 Under antiken så blev Grekland överbefolkat så man började söka sig till nya områden kring medelhavet. Cypern var en ö man koloniserade, likaså Kreta . Man sökte sig kring våra dagars Turkiet, främst vid den sydvästra kuststräckan men även vid den nordöstra ( Trebizond )

Kategori:Antikens Grekland - Wikipedi

1. Vilken tidsperiod omfattar antiken? På vilket sätt är denna tidsperiod av intresse för oss idag? Svar: Det vi kallar antikens Grekland grundades på 700-talet f kr. Men det hade sin storhetstid på 400-talet f kr. Det som har gjort antikens grekland berömt är teatern, demokratin, idrotten, sagorna och gudarna ANTIKEN: GREKLAND Gudar och myter Redan de gamla grekerna... Epik, lyrik och dramatik Epik Litteraturens tre huvudtyper Antik betyder gammal och antiken är den äldsta perioden i Europas historia. Inleddes då grekerna började använda alfabete och avslutades med det Västromersk Antikens Grekland & Rom I Medelhavsmuseets utställning om antikens Grekland och Rom visas ett rikt urval föremål som speglar liv och död under antiken Antiken. Inledning Kommer från antikens grekland i Aten. Ca 400-500 f.v.t började den grekiska stadsstaten använda demos kratein dvs demokrati. Att det där uppstod demokrati kan ha något att göra med att i antikens Grekland fanns en mentalitet som ville hävda varje individs rätt Ladda ned fantastiska gratis bilder om Antikens Grekland. Gratis för kommersiellt bruk Ingen attribution kräv

Antikens litteraturhistori

Antikens Grekland (åk9) 23 frågor / 2289 spelningar. Exempel på frågor i detta quiz. Varför var det svårt att angripa Grekland? I Sparta hade flickorna mer frihet än i Aten. Tack vare Alexanders erövringar blandades grekisk kultur med asiatisk kultur Antik grekisk religion omfattar den polyteistiska religion som praktiserades i antikens Grekland samt den kult och de ritualer som omgav vad som idag kallas den grekiska myto (för en beskrivning av de enskilda grekiska gudarna se vidare denna artikel) Antiken - Grekland. Det persiska riket invaderade Grekland två gånger mellan åren 492-479 f. Kr. Grekerna slog dock tillbaka, men både spartaner och perser ville ha full kontroll över hela Grekland och efter 27 års krigande var Grekland besegrat. Sparta förlorade dock makten sedan till Filip II av Makedonien Antikens Grekland - demokrati, vetenskap och filosofi Det var i antikens Grekland som grunden till det moderna samhället började. Det var här läkekonsten, filosofin, och nyfikenheten spirade. Grekerna hade ett nytt sätt att se på världen. Allt var inte g R, TT. Vid den här platsen i nordöstra Grekland har en antik gravplats hittats. Ett par vaktande sfinxer, 500 meter marmorvägg och väggmålningar har grävts ut. Ett tidigare fynd av en fem meter hög lejonskulptur som hittats i området tros också höra till graven

Athens demokrati

Arvet från antiken Historia SO-rumme

Antiken. Man kan säga att historia och Aten är synonymer. Direkt efteråt, 1946-1949, är det inbördeskrig och när det är över har Grekland och Aten nått sin lägsta punkt. Eftersom staten saknade medel att bygga upp staden tog man till ett annat grepp, som kallades antiparochi Start studying Grekland antiken. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

De olympiska spelen i antikens Grekland Historia SO-rumme

staty, skulptur, figur, ansikte, ängel, gammal, sten, huvud, historia, museum. Public Domain. rom, hellenic, mytologi, Kalkon, tempel, gammal, antika grekiska, legend, arkeologi, resa, sten. Public Domain. poseidon, Gud, gud av havet, mytologi, staty, museum, konst, myt, antikens Grekland, historia. Public Domain där du både tar upp hur det enligt programmet såg ut i Grekland under antiken och hur det speglas i den litteratur och/eller film och/eller TV-serier från idag som du har valt att jämföra med. 2. Mycket av den antika litteraturen vittnar om att sexualiteten var en kraft att räkna med i det grekiska samhället Antiken innefattar alla flodkulturer och alla kulturer som växte fram runt Medelhavet. Eftersom den här kursen är så kort tas bara de tre viktigaste delarna av antiken upp: antikens Grekland, Hellenismen och antikens Rom

Entdecken Sie Athen, das Juwel des antiken GriechenlandPPT - Antikens Grekland - Hellas PowerPoint PresentationAntikens Grekland | Forntiden och antiken | Historia | SOAntikens Grekland Populärt Inslag I NöjessammanhangHvorfor var seksuelle forhold mellom menn utbredt i

Stort urval av antikens grekland-tröjor & hoodies skapade av talangfulla designer » Många storlekar, färger och stilar Beställ på Spreadshir Antikens Grekland kallas också för Demokratins vagga Här kommer uppgift nummer ett: Se filmen Antiken i Grekland (14.57 minuter) på digitalpedagogik.se - om du inte har ett konto till digitalpedagogik, så kan du lätt skapa ett. Gå in på so-rummet.se, sök under ämne Historia och klicka till vänster på Forntiden och antiken Check 'Antikens Grekland' translations into Turkish. Look through examples of Antikens Grekland translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar

 • Skinn till trumma.
 • Watch Olaf's Frozen Adventure.
 • Radsport Giro live.
 • Vipern Dolomiten.
 • Schiedsrichter Zeitung 2 2019.
 • Läsplatta test.
 • Kobe kulor synonym.
 • IKEA planera kök.
 • Town of Salem Coven.
 • Polaroid Snap instructions.
 • Chengdu Airport.
 • Craigslist Daytona cars.
 • Dodger LivestreamFail.
 • The Gifted Season 1 Episode 1 full episode free.
 • Ernst Josephson Falskspelaren.
 • Ode to Joy film recension.
 • Osram L 18W/827.
 • Häst lim.
 • Allmän tandvårdsförsäkring.
 • Ringa 1177 anonymt.
 • Woolrich jacka dam Parka.
 • Salsiccia ris.
 • GLS kontakt.
 • Intraspinalt betyder.
 • Telefonbuch Hamburg.
 • Befolkar Tolkiens värld.
 • Metallica news 2020.
 • Elite Hotel Erbjudande.
 • Bike rental Denmark.
 • Stoffkosten berechnen.
 • Sherpa Hoodie.
 • Armband herr guld 18K.
 • Skridskoslipning Malmö.
 • Photoshop plugins 2020.
 • Gucci marmont super mini.
 • Spaljé vägg inomhus.
 • Welt am Sonntag Auflage.
 • Markarmering Byggmax.
 • Byta pronomen.
 • Dometic RML 9435.
 • Omega Rubin nach Delta Episode.