Home

Tekniskt lärosäte mit

Amerikanska Massachusetts Institute of Technology (MIT) hamnar i topp, följt av Stanford, University of California, California Institute of Technology och Princeton. Tre svenska lärosäten finns med på 100-listan, rapporterar tidningen Ny Teknik Enligt Urank rankades Kungliga tekniska högskolan 2013 högst bland Sveriges lärosäten inom teknikområdet. [2] Enligt QS World University Rankings 2011 rankades Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA, inom teknikområdet Uppsala universitet, som ser en kraftig ökning av ansökningar till sina tekniska grundutbildningar, vill nu att även permitterade ingenjörer ska få upp ögonen för lärosätet. Det gör man genom att lyfta fram lärarledda onlinekurser för yrkesverksamma, men också erbjuda digitala seminarieserier och nedladdningsbara teoretiska kurser inom teknikområdet Fler tekniska utbildningar; Data, IT och elektronik ; Design; Ekonomi; Gruv- och metall ; Hållbarhet och miljö; Hälsovetenskap; Lärarutbildning; Media; Musik och dans; Rymdteknik ; Samhällsbyggande ; Samhällsvetenskap; Teater; Masterutbildningar; Tekniskt baså Tillsammans skapar lärosätena en dynamisk helhet och en kunskapsmiljö för högre utbildning och forskning i södra Sverige. Webbplatser. Blekinge Tekniska Högskola - www.bth.se Högskolan i Halmstad - www.hh.se Högskolan Kristianstad - www.hkr.se Linnéuniversitetet - lnu.se Lunds universitet - www.lu.se Malmö universitet - www.mau.s

LISTA: Världens bästa tekniska universitet - Dagens P

Lärosäten med staten som huvudman Statliga universitet. Uppsala universitet (UU) Lunds universitet (LU) Göteborgs universitet (GU) Stockholms universitet (SU) Umeå universitet (UmU) Linköpings universitet (LiU) Karolinska institutet (KI) Kungliga Tekniska högskolan (KTH) Luleå tekniska universitet (LTU Ta fram en övergripande beskrvning av ett typiskt lärosäte utifrån ett förmåge- och tjänsteperspektiv för att identifiera samarbetsytor mellan olika lärosäten. Beskrivning och mål Projektet tar fram en stadsplan ur ett tekniskt perspektiv med system och integrationer i fokus för ett typiskt lärosäte inom högre utbildning i Sverige University of Massachusetts är det delstatliga universitetet i Massachusetts i USA. Det har rötter tillbaka till 1863. Det främsta universitetscampuset finns i Amherst, men det finns även universitetsenheter i Boston, Lowell och Dartmouth. Dessutom finns ett medicinskt universitetscampus i Worcester som finns bland lärosätena genomfördes en närmare granskning av ett specifikt lärosäte inom varje grupp. Urvalet framgår av tabell 1. Urvalet av lärosäten är avsett att belysa variationen i de lärosätesspecifika förutsättningarna, samtidigt som förhoppningen är att varje exempel i något av

Det innebär att lärarstudenter kan ha ojämn kunskap i trygghetsfrågor när de tar examen beroende på vid vilket lärosäte de har studerat. Den doktorshatt som ser ut att skandalisera deras lärosäte är ingen hatt i akademisk mening. Lokalt råder olika förutsättningar gällande lokaler och det ser olika ut från lärosäte till lärosäte Lärosäten med högst andel forskande och undervisande personal med tidsbegränsad anställning: 1. Försvarshögskolan, 58 procent 2. Karolinska institutet, 49 procent 3. Chalmers tekniska högskola, 40 procent 4. Uppsala universitet, 37 procent 5. Kungliga Tekniska högskolan, 34 procent. Övriga tekniska högskolor: 10. Luleå Tekniska. De tekniska lärosätena följer trenden. På Linköpings universitet, som under flera år sett en ökning av disciplinärenden, anmäldes ungefär 200 studenter från den tekniska fakulteten för.

Populära lärosäten. Uppsala universitet; Chalmers tekniska högskola; Kungliga tekniska högskolan; Linköpings universitet; Lunds universitet; Stockholms universite Aktuella lärosäten Nedan följer en lista (med sidhänvisning samt webbadress) över de universitet och högskolor som har ingått i kartläggningen. Svenska högskolor och universitet: Kalmar högskola (HiK) s.7 www.hik.se Kungliga tekniska högskolan (KTH) s.9 www.kth.se Lunds tekniska högskola (LTH) s.13 www.lth.se Lund universitet (LU) s.1 Blekinge tekniska högskola BTH-86276 Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling 16 103 Blekinge tekniska högskola BTH-86278 Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation 963 Blekinge tekniska högskola BTH-86283 Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering 96 Välj lärosäte / Choose university. Inloggning till lärosäten som inte använder studentkonton: Log in to universities that don't provide student accounts: eduID Antagning.se / Universityadmissions.se.

Luleå tekniska universitet blir nytt elitidrottsvänligt lärosäte Pressmeddelande • Dec 09, 2019 07:14 CET Riksidrottsförbundet har utsett Luleå tekniska universitet till. Några av länets största lärosäten går dock emot trenden. Stockholms universitet, Kungliga Tekniska högskolan och Karolinska institutet har färre antagna i år jämfört med förra året. Inom Tekniska högskolan finns på motsvarande sätt PUG (Pedagogisk utvecklingsgrupp) , som också erbjuder möjligheter att söka medel för pedagogiska utvecklingsprojekt. Sedan 2015 har Tekniska högskolan varje år arrangerat en utbildningsdag för Tekniska högskolans lärare vid slutet av vårterminen. Detta arrangemang annonseras separat

Professorerna är vetenskapens verkställande direktörer på sina lärosäten. Men fortfarande är mer än sju av tio män, trots att kvinnor är i majoritet bland studenterna. Det visar en. Naturvetenskapligt/tekniskt basår är en förutbildning för dig som vill bli ingenjör inom ämnena teknik, matematik eller naturvetenskap, men saknar behörighet. Förutbildningen ger dig möjlighet att på ett år komplettera dina betyg så att du får behörighet till den utbildning du vill söka in på Kungliga tekniska högskolan (KTH) avseende forskningslab KTH-MIT Senseable Stockholm Lab Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Samarbetsavtal mellan Stockholms stad och Kungliga Tekniska högskolan (KTH), enligt bilagan till utlåtandet, godkänns. 2 2019-12-09 07:14 CET Luleå tekniska universitet blir nytt elitidrottsvänligt lärosäte Riksidrottsförbundet har utsett Luleå tekniska universitet til Specifik kompletterande information för dig med svensk grundutbildning finns på den här sidan. Generell information som gäller alla sökande finns på Chalmers engelska webbsidor. Viktiga datum (enbart på engelska) Anmälan till Chalmers Masterprogram (enbart på engelska) Chalmers har runt 40 Masterpr

Lärosätena vill behålla tekniskt basår. By Sture Henckel. 23 augusti 2017. 1. Foto: Jacob Ammentorp Lund/Thinkstock. Tekniskt basår - en överbryggande gymnasieutbildning för att ge behörighet till ingenjörsstudier - kan hotas om regeringen får igenom sina planer på att ändra förutsättningarna för den. Högskolorna är kritiska Framtidens stad - hur vill du ha den? | KTH. Fristaden är en vidareutveckling av hur staden ser ut i dag. I detta scenario, här Sveavägen i Stockholm, ingår bland annat god tillgång till energi och resurser för delar av stadsborna, ökad social segregation, bilen dominerar, stark marknad, villaområden breder ut sig och city med höghus De tekniska högskolorna är av tradition iförsta hand utbildningsanstalter. Det är fallet vid de svenskalärosätena KTH och LTH, liksom vid de utländska DTU,Edinburgh och MIT. Man har vidare vid flera lärosäten kommitlångt när det gäller införandet avinterdisciplinära utbildningar Massachusetts Institute of Technology (MIT) grundades redan 1861, men de första eleverna kunde inte börja förrän 1865 på grund av det mellankommande amerikanska inbördeskriget. Skolan är framstående inom sina sex verksamhetsområden: arkitektur, ingenjörsvetenskap, humaniora, konst, samhällsvetenskap och medicin

Teknisk högskola - Wikipedi

 1. Tekniskt basår ges vid universitet, högskolor, på komvux och folkhögskolor. Väljer du att läsa ett tekniskt basår på universitet eller högskola är det många lärosäten som ger dig platsgaranti på program som basåret gör dig behörig till, till exempel civilingenjörsprogrammet
 2. Till innehåll på sidan. Aktuellt. Student; Alumn; Anställd; International websit
 3. Tekniska lärosäten har högst anseende Lärosätenas anseende är i jämförelse med andra verksamheter högt och stabilt. Men skillnaderna mellan lärosätena är stora, de i topp tangerar ett anseendeindex på 90, medan de i botten ligger i närheten av index 30 på en skala från 0 till 100
 4. För information om det nya gränssnittet som levereras VT21, se Ladok för studenter. För personal. Studentgränssnittet (Power point) 2021-02-15 Guiden riktar sig till personal på lärosäten, som stöd för att instruera studenter hur de använder studentgränssnittet av Ladok
 5. ser studentkårer en ökad psykisk ohälsa och isolering bland ingenjörsstudenterna
 6. På pallplats finns Chalmers, Kungliga Tekniska högskolan och Lunds universitet. I botten av de undersökta lärosätena ligger de regionala högskolorna. Mittuniversitetet står för den endasignifikant

Tekniska lärosäten rustar för kompetensutveckling av

 1. Lund, Stanford University, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet, Umeå universitet, MIT Massachusetts Institute of Technolog
 2. verksamheten då lärosätena får större frihet att anpassa utbildningen och forskningen efter egna förutsättningar och behov, dels i tanken att landets lärosäten bör utgöra en självständig kraft i samhället och därför inte vara alltför direkt politiskt styrda. Handlingsfriheten anses ocks
 3. Tekniskt-naturvetenskapligt basår finns för dig som vill studera teknik och naturvetenskap och som saknar behörigheten. Basåret innehåller kurser i matematik, fysik, kemi samt biologi som ger behörighet till naturvetenskapliga eller tekniska program vid Karlstads universitet
 4. En del av studierna sker i projektform där en grupp studenter samarbetar. Du får en inriktning mot teknisk fysik med tyngdpunkt på tillämpningar inom material- och nanovetenskap med avancerade kurser i teoretiska områden av fysik och matematik, om experimentella tekniker samt om simulering och modellering av material

Även i år ligger de i allmänhetens ögon forskningstunga, tekniska lärosätena och våra äldsta universitet stabilt i toppen. Chalmers har högst anseende följt av Lunds universitet, som ökar, och Kungliga Tekniska högskolan KTH har beslutat att ställa sig bakom de allmänna principer och krav som fastställer forskares och deras arbetsgivares roller, ansvar och rättigheter utifrån EU:s Charter & Code. Ansökan skickades in juni 2020. Om KTH:s förberedelsearbete med EU:s stadga för forskare. Om EU Charter & Code för forskare på Euraxess webb (engelska

Chalmers tekniska högskola: 3 410 000 (3) 3 000: Stockholms universitet: 3 244 143: 18 204 (4) Luleå tekniska universitet: 1 700 000: 5 000: Malmö högskola: 1 385 000: 1 500: Örebro universitet: 1 100 000 (3) 6 200 (3) Karlstad universitet: 1 054 000: 2 995: Mittuniversitetet: 916 000 (3) 4 985: Mälardalens högskola: 890 000: 7 000: Södertörns högskola: 750 000: 1 00 Handbok som ska underlätta för lärosäten att kunna dela kod emellan sig på ett enkelt sätt. - mdh-se/handbok-koddelnin

Intresset ökar långsamt, men andelen kvinnor som antas till ingenjörsprogrammen ligger fortfarande endast mellan 25 och 30 procent. Som jämförelse är andelen kvinnor 51 procent på utbildningarna till civilekonom, 54 procent till läkare och 57 till jurist. Totalt för de tio populäraste yrkesutbildningarna är andelen kvinnliga sökande 58 procent VFU-portalen är ett webbaserat verktyg som stödjer arbetet med VFU-placeringar. VFU-portalen används av sju lärosäten som bedriver lärarutbildning samt kommunerna i Stockholms län. De medverkande lärosätena är: Gymnastik- och idrottshögskolan, Konstfack, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms konstnärliga högskola, Stockholms universitet och. Mitels tekniska support Mitel erbjuder global teknisk support till våra tjänsteleverantörer och partner via våra kontor i Nordamerika, Storbritannien, EMEA och Asien/Stillahavsregionen. Våra partner och kunder kan lita på Mitels team, bestående av specialister inom teknisk support, som ger högkvalitativ, snabb och effektiv teknisk och produktrelaterad support På Ladokkonsortiets retro efter incidenten framkom att informationsvägarna måste ses över. Räcker det med mailchimp som användes den här gången eller behöver driftmeddelandena och ladok.se flyttas till ett annat lärosäte än Umeå universitet? En enkät är utskickad till 10 lärosäten för att ta in synpunkter. 2: Teknisk visio

Elitidrottsvänligt lärosäte - Luleå tekniska universitet

Lärosäten Sy

Varje lärosäte som är ansluten till vår LMS-tjänst har en egen instans av Canvas. Via den här sidan kan du även logga in i Sunets egen Canvas-instans.Den används för samarbete och vissa öppna kurser Programmet ger dig färdigheter att lösa tekniska problem ur ett systemperspektiv, i syfte att minska miljöpåverkan och öka den ekonomiska lönsamheten. Efter examen kan du få en kvalificerad ingenjörstjänst inom miljö- eller energibranschen

Detta masterprogram kombinerar teknik, biologi och medicin för att skapa nya metoder, produkter och processer för såväl hälso- och sjukvården som den medicinsk-tekniska industri Om du inte har ett konto som är kopplat till ett svenskt lärosäte eller ORCID kan du använda Google eller Facebook för att logga in. Observera att informationen på Mina sidor då kan vara begränsad, men funktionaliteten är den samma

Riskhantering handlar om att identifiera, analysera och värdera risker så att risknivån blir så låg som möjligt med hänsyn till exempelvis ekonomiska, etiska och samhälleliga faktorer. Många gånger är det en mångfald av tekniska, mänskliga och organisatoriska faktorer, men också samspelet dem emellan, som ger upphov till risker KTP Energi Sverige. KTP Energi Sverige är ett nationellt EU-projekt som skall utveckla hållbar kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv för att möta behoven av en övergång till koldioxidsnål ekonomi genom konkreta insatser inom energieffektivisering. I projektet kan fö retag få hjälp av en nyexaminerad akademiker att utvecklas mot en effektivare energianvändning och samtidigt. Lagring av forskningsdata vid svenska lärosäten. Bakgrund. För ansökningar 2012 krävde Vetenskapsrådet en särskild Datapubliceringsplan för bevarandet av de forskningsdata som de ansökande studierna samlar in och använder, och deras rekommendationer var att data bör göras öppet tillgängligt

Lista över universitet och högskolor i Sverige - Wikipedi

Tekniskt basår. Programöversikt + Jönköping International Business School + Valbar termin 2021-2022. Tekniska Högskolan. Äldre kursplaner + både internationella och svenska studenter och resultaten presenteras som en jämförelse mellan samtliga deltagande lärosäten lärosäte : Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan uppsatstyp : Högskoleuppsats : HÄMTA FULLTEXT: 22. författare : Backman, Pernilla: 2019 titel : Handlingsoffentlighet i delegerad verksamhet : En studie av informationstillgången inom delegerad luftfartsverksamhet på Transportstyrelsen lärosäte : Södertörns högskola.

Teknisk support för MiCloud Kontaktinformationen för support innehåller kontaktinformation gällande tjänsterna och kontaktuppgifter för eskalering eller aviseringar till verksamhetsteamet Antagningspoängen från det andra urvalet till Chalmers program på grundnivå hittar du här (med reservation för eventuella fel). Vill du veta hur resultaten såg ut för andra lärosätens utbildningar kan du besöka UHR (Universitets- och högskolerådet) Viktigt om högskoleprovet hösten 2019 Statistiken Linköpings tekniska högskola [3], dels data från Lunds Tekniska Högskola (LTH) som visar hur studenter uppfattar undervisningen olika beroende på programtillhörighet [4], samt hur studenter från närliggande program, såsom tex. Bioteknik och Kemiteknik, antar olika förhållningssätt till sina studier [3; 10] lärosätet, liksom betydelsefulla insatser för ämnesområdets vetenskapliga utveckling. Med akademiskt ledarskap i pedagogisk verksamhet avses exempelvis ledning, uppbyggnad eller utveckling av utbildningsprogram, etablering av utbildningsverksamheter och pedagogiska samarbetsinitiativ inom eller utom lärosätet Så här får du Mecenatkortet om ditt lärosäte eller din studentkår inte beställer det till dig. Studiestöd från CSN - kortet kommer automatiskt Digitalt kort direkt. Ditt digitala kort skapas inom någon dag efter att du fått första utbetalningen från CSN. Det digitala kortet och appen hittar du här

Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. BTH står för kvalitet och nytänkande och vill upplevas som ett öppet, spännande och kreativt lärosäte Lärosäte Antal Stipendiebelopp SEK* Blekinge tekniska högskola 5 150 000 Enskilda högskolan Stockholm 6 180 000 Ersta Sköndal Bräcke högskola 18 540 000 Försvarshögskolan 5 150 000 Göteborgs universitet 100 3 000 000 Handelshögskolan i Stockholm 6 180 00 Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap Behöver du åtkomst till Ladokkonsortiets system- eller tekniska dokumentation. Om du arbetar med Ladok lokalt vid ditt lärosäte och behöver åtkomst till Systemdokumentationen för Ladok kan ditt lärosäte ansöka om åtkomst till dig Svenska lärosäten hakar på trend med gratis kurser på nätet Uppdaterad 3 januari 2015 Publicerad 3 januari 2015 Musik-, film- och tidningsbranscherna har redan känt av den digitala revolutionen

Sedan länge samarbetar lärosätena i södra Sverige inom utbildning och forskning för bättre resursutnyttjande och högre kvalitet. Nu stärker nätverket, Lärosäten Syd, sin position ytterligare när Linnéuniversitetet går med i samarbetet Annons: Χ Sök på sidan Sök på sida Lärosäte: Karolinska Institutet. Forskningsområde: Mitokondriernas reglering av fysiologiska processer samt mitokondriella sjukdomar. Genom att framställa musmodeller och analysera dessa med olika molekylära metoder har Nils-Göran Larsson tillsammans med sin forskargrupp redan ökat förståelsen för hur mitokondriefunktionen regleras.

Stadsplan för Lärosäten - Inkubator Teknisk Information

Campi - artikelarkiv 2013-2018. Campi in Englis De medverkande lärosätena är: Gymnastik- och idrottshögskolan, Konstfack, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms konstnärliga högskola, Stockholms universitet och Södertörns högskola Uppsala universitet, som högskolan på Gotland sedan i somras är en del av, försvarar sin position bland världens 100 bästa universitet i den senaste så. Medlemskårer | SSCO | Stockholms Studentkårers Centralorganisation | Lista på våra medlemskårer i bokstavsordning, sorterade efter lärosäte eller skola Om du arbetar med Ladok lokalt vid ditt lärosäte och behöver åtkomst till Systemdokumentationen för Ladok kan ditt lärosäte ansöka om åtkomst till dig. Detta görs av Lokal kontaktperson för Ladok vid lärosätet via mallen Ansökan om åtkomst till Systemdokumentation eller andra dokumentationsytor i beställningsportalen Ladokbeställning i Jira

Elitidrott och studier - Luleå tekniska universitet, LTU

TEKNISKA RIKTLINJER 2010-06-17 TR4-02 rB ev 1/18 SvK405, v2.2, 2009-11-30 VÅR BETECKNING I, Informationssystem TR4-02 DATUM SAMRÅD 2010-06-17 NI, NK, SB TEKNISK RIKTLINJE VERSION B TEKNISKA RIKTLINJER IT-SÄKERHET Introduktion Denna Tekniska Riktlinje gäller för all IT-utrustning som används inom Svenska Kraftnät Tekniskt-naturvetenskapligt basår ; Kandidatprogram: Biologi /Molekylärbiologi; Datavetenskap; Energiomställning - hållbarhet och ledarskap; Fysik; Geovetenskap; Kemi; Matematik; Masterprogram: Additiv tillverkning; Biologi (9 inriktningar) Bildanalys och maskininlärning; Dataanalys (2 inriktningar; Datavetenskap (3 inriktningar) Energiteknik; Fysik (9 inriktningar

University of Massachusetts - Wikipedi

Medarbetarna på K-mit är erfarna systemutvecklare, webbutvecklare, projektledare och designers. Vi har bred kompetens inom digitalisering, strategi, design och utveckling av applikationer för webb och mobil. Kontoret ligger på Hagagatan, en lugn bakgata i hjärtat av Vasastan i centrala Stockholm. Vi skapar mobila applikationer och webbplatser med avancerad funktionalitet och hållbarhets. Senergia lanserar nu en egenproducerad handbok för solcellsteknik. Boken är till för dig som vill lära dig mer om solcellsteknik och vill fördjupa din kunskaper inom hur man dimensionerar en solcellsanläggning. Författare av handboken, tillika Senergias utbildningsansvarig Tim Ljunggren. Ladda ner Teknisk hjælp. Hjælpeemner. Jeg kan ikke få lov til at købe et spil. Hvorfor? Hvad er 3D Secure (3DS), og hvorfor virker mit NemID nøglekort ikke? Tjek din computer. Fejl i livescore på Oddset Live. Hvordan rydder jeg historikken i min internetbrowser?.

Zoom har tekniska problem sedan igår Söndag som påverkar de som använder Zoom licensed (Amazon Stockholm). Användare i den gemensamma instansen, sunet.zoom.us med e-postadress från lärosäten med egen instans blir från 1 mars 2019 endast basic användare i sunet.zoom.us Högskoleingenjörsutbildning finns vid Blekinge tekniska högskola, Chalmers (Göteborg), Högskolan i Borås, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, De flesta högskolor med högskoleingenjörsutbildning har utbyte med lärosäten i andra länder. Sök mer information på det lärosäte du vill studera vid Du bör ha läst minst en termin på det lärosäte du är antagen till innan du söker till något annat lärosäte. Fäll ihop. Kontaktformulär. Kombinationen kreativt och tekniskt passar mig Axel kan tänka sig att bli anaplastolog och göra proteser för exempelvis ögon, öron och.

 • Kaminwerk memmingen silvester 2019.
 • 2014 mclaren mp4 12c.
 • Half Marathon calendar.
 • Huntingtons sjukdom Wikipedia.
 • The journeymen 500 miles.
 • Einsatzmöglichkeiten für Erzieher.
 • Type 2 Diabetes wiki.
 • Tiggy testar superblandningen.
 • Cumulus Networks stock.
 • Bambu Granngården.
 • Bauch straffende Creme nach Schwangerschaft.
 • Wie groß sind Sterne.
 • Tryckknapp med skruv.
 • Byggtimmer stödmur.
 • Boxningsset vuxen.
 • Event utbildning Göteborg.
 • Eldsopp eller blodsopp.
 • Content Security Policy best practices.
 • Gummikabel 5G16.
 • 5mm skägg.
 • Pendeltåg Sundbyberg.
 • Afghanska pojkar i Sverige.
 • Olösta mordfall podd.
 • Man eller en pronomen.
 • Dc pnp npn.
 • Billiga smidesgrindar.
 • Fränkel mietwohnungen friedrichshafen.
 • Wellnesshotel steirische Weinstraße.
 • Borderline behandling.
 • Nitrogen farligt.
 • Miljönären Karlstad.
 • Rätt till 15 timmars förskola.
 • Snap IN gångjärn Jula.
 • Båtritningar trä.
 • Formpressning faner.
 • Sims 3 clothes.
 • Dermaplaning behandling Göteborg.
 • Stroopwafel recept.
 • Smalls archive.
 • Direktavkastning Betsson.
 • Arkad arkitektur.