Home

SCB antal hushåll kommun

Övriga hushåll utan barn Övriga hushåll med barn 0-24 år Övriga hushåll med barn 25+ år; 2020: 1 925 939: 285 733: 57 747: 1 145 562: 984 390: 67 475: 173 088: 127 540: 8 76 Statistiken visar folkmängd och befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in‑ och utflyttade och finns bland annat per län, kommun, kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskapsland. Statistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB Antal hushåll och genomsnittligt antal personer per hushåll efter region, boendeform och lägenhetstyp (exklusive småhus). År 2012 - 2019 2020-04-23 Antal och andel hushåll efter region, boendeform och bostadsarea (exklusive specialbostäder). År 2012 - 201

2 800. Kommuner med en stor övervikt av flerbostadshus är befolkningsmässigt större kommuner än kommuner med övervikt av hushåll i småhus. Bland de tio kommunerna med störst andel hushåll i flerbostadshus finns landets tre befolkningsmässigt största kommuner; Stockholm, Göteborg och Malmö Snabb koll på Sveriges kommuner. Hur många bor i kommunen? Hur mycket tjänar de? Och vad används marken till? Här får du snabbt svar. Du kan titta på hur det ser ut i bara en kommun eller jämföra en kommun med en annan (SCB) Statistikservice, SCB +46 010-479 50 00 information@scb.se Enhet Antal hushåll: antal Antal personer: antal Referenstid Antal hushåll: 31 december respektive år Antal personer: 31 december respektive år Datatyp Antal hushåll: Stock Antal personer: Stoc

Tomas Johansson, SCB +46 010-479 64 26 tomas.johansson@scb.se (SCB) Statistikservice, SCB +46 010-479 50 00 information@scb.se Enhet Antal hushåll: antal Andel av samtliga hushåll: andel Antal personer: antal Andel av samtliga personer: andel Referenstid Antal hushåll: 31 december respektive å Lovisa Sköld, SCB +46 010-479 64 74 lovisa.skold@scb.se Karin Rosén Karlsson, SCB +46 010-479 69 98 karin.rosen@scb.se Enhet Antal hushåll: antal Andel hushåll: andel Referenstid Antal hushåll: 31 december respektive år Andel hushåll: 31 december respektive år Datatyp Antal hushåll: Stoc

Schecter C-5 GT Bass, SCB at Gear4musi

Statistiken redovisas dels för kommunen totalt, och dels för kommundelarna Sicklaön, Boo, Fisksätra-Saltsjöbaden och Älta. Aktuell folkmängd (uppdateras varje vecka) 107 043 persone Befolkning och annan kommunstatistik. Hos Statistiska Centralbyrån, SCB, finns den samlande statistik för Trelleborg. Uppgifterna finns samlade i SCB:s statistikdatabas. Där kan du ta fram egna tabeller. I SCB:s tjänst Kommunen i siffror kan du jämföra Trelleborg med andra kommuner Uppgifterna om antal och andel hushåll som är trångbodda baseras på lägenhetsregistret och folkbokföringen, det vill säga hela befolkningen. Det är en avgörande skillnad jämfört med SCB:s statistik om trångboddhet som bygger på en enkätundersökning SCB redovisar antal rivningar per kommun, fördelat på upplåtelseformer. Även nettoförändring av antalet lägenheter genom ombyggnad redovisas på kommunnivå och årsvis, fördelat på upplåtelseformer. Eftersom dessa uppgifter bygger på inrapportering från kommunerna så har ni själva tillgång till källmaterialet

Hushåll i Sverige - Statistikmyndigheten SC

 1. Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut. Per 1 000 inv, 16-64 år, 201
 2. Till scb.se. Kommuner i siffror. Vi kan inte se var du är! Stäng. Jag vill se kommunen. och jämföra den med . Visa kommunsiffror. Så många är vi I slutet av 2020 var Sveriges folkmängd 10 379 295 personer. Det här pajdiagrammet jämför antalet kvinnor och män i Ödeshög kommun..
 3. Antal 2019. Antal 2020. Östersund. 30 682. 30 788. Frösön. 11 796. 11 788. Sunne. 1 300. 1 305. Näs. 790. 780. Lockne. 1 529. 1 516. Marieby. 612. 617. Brunflo. 12 578. 12 637. Kyrkås. 342. 347. Lit. 2 808. 2 846. Häggenås. 1 140. 1 148. Norderön. 145. 142. Totalt. 63 779. 63 98

SCB:s register över totalbefolkningen Med arbetsställen avses antal enheter. Antal hushåll har upattats med hjälp av antalet... Läs mer. Medellivslängd och dödsorsaker. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor,. Statistiken visar antal nätanslutna solcellsanläggningar i länen samt installerad effekt och effekt per anläggning. Samtliga ca 170 nätföretag i Sverige tillfrågas via enkät från SCB om antal ansluta solcellsanläggningar och den installerade effekte

Det fanns 139 222 invånare och 63 037 hushåll i kommunen år 2018. Antalet boende per hushåll var 2,21 personer. 43 121 hushåll hade inte barn och 19 916 hushåll hade ett eller fle kommunen Nettopendling-8 658 -5 887 Antal i åldern 16 år och däröver från övriga län 3 572 3 132 bor i kommunen och arbetar i eller utanför kommunen Utpendling 12 742 9 715 till övriga kommuner i länet 673 642 SCB 2018 t Nattbefolkning: Dagbefolkning (arbetstillfällen): 4 084 3 828 från övriga kommuner i länet 512 696 Män Kvinno

Antal hushåll och antal personer per DeSO, 2019. Statistikmyndigheten SCB. Alternativ . När du väljer län eller kommun kommer bara de demografiska statistikområden (DeSO) som ingår att visas. Upplåtelseformen kommer att förändras utifrån dina val Befolkning och hushåll Befolkning Befolkning Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB: RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen. Folkmängd 2020-12-31 efter region och åldersgrupp. Antal : Kommun/Region. 0-15. 16-24. 25-44. 45-64. 65-Totalt. Bjuv. 3 268. 1 574. 3 817. 4 132. Kommunen tar fram statistikuppgifter, analyser, områdesindelningar med mera och beställer också en årlig befolkningsprognos för kommunen. Ludvika kommuns folkmängd 31 december 2019 bodde det i Ludvika kommun 26 898 personer (källa SCB)

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd: 4 632 ** (Källa: Södertälje kommun samt SCB) *(Källa SCB. Siffrorna avser förvärvsinkomst för invånare över 20 år, år 2010) ** (Källa Socialstyrelsen, siffrorna avser år 2011) Arbetslöshet. Södertälje 14,0% Uddevalla kommun ligger i Västra Götalands län och har 56 787 invånare. Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 288 229 kronor. Kommunalskatten i Uddevalla kommun är 33,64 procent 2021. Kommunens webbplat

Befolkningsstatistik - Statistikmyndigheten SC

 1. sta hushållen med 1,9 personer per hushåll. Olikheter mellan kommuner kan förklaras av bostädernas storlek och antalet innevånare, samt av hur bostadsbeståndet ser ut, bostädernas storlek och tillgången på bostäder
 2. För småhusen redovisas inte längre antal rum utan enbart area. Figur 3. Antal bostäder efter boarea. Mindre städer 2019 Källa: SCB, Boverkets bearbetning. Klicka på bilden för att se i större format. Illustration: Boverket Stora skillnader i hur hushållen bor. I de allra flesta kommuner bor mer än hälften av hushållen i småhus
 3. Kommunen i siffror. Nedan presenteras våra senast tillgängliga siffror för kommunen, basfakta för Göteborg och Göteborgs befolkning. Är du intresserad av andra kommuner i landet så har SCB den möjligheten på sin hemsida Kommuner i siffror . Du kan titta på hur det ser ut i bara en kommun eller jämföra en kommun med en annan
 4. Kommuner och Landsting Till Socialdepartementet Kostnader för offentlig försörjning om fòrsörjningsstöd från kommunerna relateras till antal hushåll medan övriga ersättningar Vid möte med Statistiska Centralbyrån (SCB) i augusti 2012 framkom att de redan idag gör en ganska omfattande datafångst som bl.a
 5. Folkmängd 31 december; ålder. Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om.
 6. skar
 7. Tabellen visar andel hushåll och arbetsställen med tillgång till fast bredband via trådbunden access i form av Samtliga ca 170 nätföretag i Sverige tillfrågas via enkät från SCB om antal ansluta solcellsanläggningar och den installerade effekten. vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är.

Antal hushåll i Norrköping den 31 december 2018 120 000 Källa: Statistiska centralbyrån (faktiskt antal 1970-2018), Norrköpings kommun (år 2019-2028) Observera att y-axeln, axeln för antal personer, är bruten. SCB Källa: Näringslivskontoret, Norrköpings kommun 2018 hade Norrköping 5,0 nystartade företa Statistik för Ronneby. Statiska Centralbyråns (SCB:s) Kommunfakta ges ut en gång om året. Där presenteras statistik om alla som bor eller arbetar i kommunen Befolkning. Den 31 december 2020 hade Norrköping 143 478 invånare enligt Statistiska centralbyrån (SCB) och var Sveriges nionde största kommun. Norrköpings landareal är knappt 1 500 kvadratkilometer, vilket innebär att det bor 96 personer per kvadratkilometer. Enligt kommunens eget befolkningsregister (KID) hade Norrköping 143 640. I SCB:s senaste sammanställning av kommunfakta för Vännäs kommun framgår bland annat att Vännäs kommun fortsätter att ha en positiv befolkningsutveckling med en ökning av 362 personer sedan 2010. Vi fortsätter att vara en stark pendlingskommun och antalet lägenheter i nybyggda flerfamiljshus ökar stadigt sedan 2016 Sigtuna kommun ligger i Stockholms län och har 49 537 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 49 i landet

Sveriges Kommuner och Regioner och SCB kategoriserar kommuner enligt följande: [2]. Storstäder (4 kommuner år 2012) är kommun med folkmängd över 200 000. Stockholms kommun, Göteborgs kommun, Malmö kommun och Uppsala kommun uppfyller villkoret 2012.; Förortskommuner till storstäder (38 kommuner år 2010) är kommun där minst 50 procent av nattbefolkningen arbetspendlar till annan kommun Hushållens ekonomi allmän statistik. Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån. Statistiken visar antal helårspersoner i åldrarna 20-64 år som försörjs med sociala ersättningar och bidrag, såsom sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet och ekonomiskt bistånd

Värmlands län. Länet Värmland bildades 1779 då landsdelen styckades av från Örebro län. Staden Karlstad som grundades år 1584 av kung Karl IX på Tingvallaön, där landskapet förr höll sina landsting, blev ny residensstad. Läs mer Befolkning. Måndag−torsdag 8−18. Fredag 8−16. Öppet även under lunchen. 42 568 personer bor i Lerums kommun. (SCB 31 december 2019) Läs mer i informationsbladen Kommunfakta här nedan. På Statistiska centralbyråns webbplats kan du söka mer befolkningsstatistik om Lerum och Sverige Ett sätt att göra hushållsprognoser är att använda hushållskvotmetoden. Genom att applicera hushållskvoter på en befolkningsprognos kan det framtida antalet hushåll prognostiseras. Det förväntade framtida antalet invånare i olika åldersgrupper multipliceras med en hushållskvot för respektive kön och åldersgrupp. Kvoten anger antalet hushåll per 1 000 personer, efter kön och. Källa: SCB. Befolkningsmängd per kommun. Här kan du se befolkningen i Sveriges 20 största kommuner per 31/12 2020. Kommun. Invånare. Ökning. Stockholm. 975 551. 1 477. Göteborg. 583 056. 3 775

Hushållens boende - Statistikmyndigheten SC

¹ Antal tjänstebilar: Tjänstebilsguiden 2012 Statistik för län och kommun Antal bilar: SCB Antal personbilar I flerfamiljshus bor i snitt 1,6 personer per hushåll medan det i småhus bor 2,5 personer per hushåll. Parkeringsnormen tar därför hänsyn till boendeform5 Antalet invånare i tätorten Eslöv och byarna per 31 december 2020: Det totala invånarantalet i Eslövs kommun för 2020 var 34 123. Eslöv - 20 033 invånare. Landsbygd - 5 337 invånare. Marieholm - 1 756 invånare. Stehag - 1 318 invånare. Löberöd - 1 205 invånare. Flyinge - 1 023 invånare. Harlösa - 882 invånare Revideringsarbetet har medfört ett stort antal förändringar jämfört med den tidigare versionen SNI 2002. På samma sätt kan arbetssökande i en viss kommun i SCB:s sta- ten av de hushåll som har tillkommit till följd av metodförändringen är enpersonshushåll Antal hushåll. 6 898 stycken. En del av Värmland. Sunne kommun ligger i landskapet Värmland. Värmlands landskapsblomma är skogsstjärna och landskapsdjuret är varg. Avstånd. Från Sunne är det 6,5 mil till Karlstad, 20 mil till Oslo, 30 mil till Göteborg och 40 mil till Stockholm

Vanligare med småhus i små kommune

hushåll som består av två eller flera personer. Andelen hushåll utan bil bestående av en ensamstående med eller utan barn är högre än mot-svarande andel för sambohushållen. Att disponera mer än en bil är vanligast bland sambohus-håll med barn. En annan faktor för antalet bilar i hushållet är hushållets förvärvssituation

Kommunfakta. Gnosjö kommun är 452 kvadratkilometer stor och belägen i västra delen av Jönköpings län. Kommunen gränsar i väster och norr till Gislaveds kommun, i öster till Vaggeryds kommun och i söder till Värnamo kommun. Antal invånare i Gnosjö kommun: 9614 (Källa: SCB 2020-12-31 Befolkning, arbete, byggande. Den 31 december 2020 var 56 787 personer folkbokförda i Uddevalla kommun. Fördelningen mellan män och kvinnor var förhållandevis jämn, 49,8% kvinnor och 50,2% män. Befolkningsökningen är lägre än väntat

Kommuner i siffro

Antal hushåll och personer efter region, hushållstyp och

Antal och andel hushåll samt personer efter region och

 1. Från registret kan uppgifter utlämnas och spridas vidare, t.ex. via internetbaserade tjänster. Det som visas i sökfunktionen för SNI 2007 används i första hand av SCB:s Företagsdatabas och Skatteverket (SKV). För hjälp med SNI-koder i samband med registrering av verksamhet hos Skatteverket, ring Skatteupplysningen på telefonnummer.
 2. Antal inflyttningar 2 276 2 276 från övriga kommuner i länet 152 155 från övriga län Födda barn per kvinna/man Flyttningar 2018 Antal barn/person Män Kvinnor 207 548 600 Källa: Befolkningsstatistik, SCB Källa: Befolkningsstatistik, SCB 738 2018 83 348 5 088 10 230 2017 81 986 107 692 2016 80 442 172 580 543 Antal (1000) 41 42 83 5 142.
 3. Befolkningsutveckling och prognos. Befolkningen i Täby ökar från år till år och är just nu drygt 70 000. Nedan finner du hur situtationen ser ut i dag och i framtiden. Befolkningsprognos Täby kommun 2019-2040.xlsx (112,62 KB) Senast uppdaterad: 19 februari 2020
 4. skar beror på att varje hushåll har färre antal katter i genomsnitt. SCB-undersökningen genomfördes under hösten 2012 på uppdrag av Svenska Kennelklubben, Jordbruksverket, Agria Djurförsäkring och Royal Canin. Senast SCB gjorde en sådan undersökning var 2006
 5. På Kommunsiffror kan du få snabba fakta över t ex folkmängd, medelålder och medelinkomst i Ekerö Kommun. Du kan också jämföra vår kommun med andra kommuner. DU kan till exempel jämföra befolkning, utbildning, jobb, ekonomi, bostäder och transporter. Fakta om Ekerö kommun på Kommunsiffror. Jämför statistik om Ekerö kommun på SCB
 6. Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB till övriga län 13 305 8 141 arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen Nettopendling-3 269 849 Antal i åldern 16 år och däröver från övriga län 6 376 4 726 bor i kommunen och arbetar i eller utanför kommunen Utpendling 15 464 9 809 till övriga kommuner i länet 2 159 1 668

Antal och andel hushåll efter region, boendeform och

 1. Hushåll 31 december 2014 Områdesindelning enligt Områdesfakta Källa: SCB, Antal. Hushåll* varav småhus varav lägenheter Område 5 8499 1458 6909 Eskilstuna kommun 44775 15906 28125 * I hushåll ingår förutom småhus och lägenheter även öviga hushåll och hushåll utan uppgift om ägarkategori
 2. behövs för Befolkningsstatistiken till SCB. Kommuner och fastighetsägare har skyldighet att medverka vid upprättandet av ett lägenhetsregister reglerat i Lag om lägenhetsregister Kommun : Hushåll . Antal Andel (procent) HE0111_DO_2012_150212 2015-02-17 . Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2. 6 (11) fortsättning . Objektgrupp.
 3. Fakta om befolkningen i Tierps kommun 2018 Förvärvsarbetande efter ålder och kön (nattbefolkning) Arbetslöshet i länet Tierp Riket Antal Antal ej Andel (%) (15-74 år i Uppsala län) Män 289 032 310 48 Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2014 Förvärvsarbetande efter sektor 2014 75 154 2 881 2 783 5 664 Avser 20-64 år Antal, 1 000-tal 4 4 7 79 100 100 100 100 100 100.
 4. SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 010-479 40 0
 5. Antal hushåll per hushållstyp Stockholms län, före imputering, 2016 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 utan barn med barn 0-24 år med barn 25+ år utan barn med barn 0-24 år med barn 25+ år utan barn med barn 0-24 år med barn 25+ år Ensamstående Sammanboende Övriga hushåll
 6. De rika hushållen har blivit fler - och de fattiga hushållen likaså. I Örebro län toppar Laxå listan, enligt Dagens Samhälle som bearbetat uppgifter från SCB om hur den disponibla.

Statistik om ekonomiskt bistånd - Statistikmyndigheten SC

 1. Antal - 9 6 10 6 6 11 13 99 111 38 - 317 Samman-boende Ensam-stående Övriga hushåll Summa hushåll Hushållsuppgifter 2015-12-31 2) Utan barn 337 294 37 668 Med barn 332 70 45 Statistikenheten, Kommunledningskontoret, Uppsala kommun. Bearbetningar av SCB-statistik Adress: Uppsala kommun, Kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala Tel: 018.
 2. Befolkning. Folkmängd: 11 237 Medelålder: 42,7 Befolkningstäthet 24 (invånare per kvadratkilometer). Hushåll. Antalet hushåll: 4954 Antal personer per hushåll: 2,27. Bostäder. Totalt antal bostäder: 5095 Småhus: 3202 Flerbostadshus: 1614 Övriga hus: 92 Specialbostäder: 187. Pendling (OBS siffror från 2018) Inpendlare: 846 Utpendlare: 3068 Bor och arbetar i kommunen: 229
 3. Statistik ur hundregistret. Vi sammanställer varje månad uppgifter ur vårt hundregister. Du kan se antal registrerade hundar, hundägare, nyregistreringar och ägarbyten. Vid årsskiftet tar vi också fram statistik över antal hundar per län och kommun, antal hundar per ras samt de populäraste hundnamnen
 4. Antal hushåll efter hushållstyp Totalt med 0 barn med 1 barn med 2 barn med 3+barn Ensamstående 21 939 18 574 1 975 1 014 376 Sammanboende 23 018 11 781 4 097 5 147 1 993 Övriga hushåll 3 171 1 748 572 449 402 Källa: H32KD SNABBFAKTA 2016:15 Ref. Monica Lindqvist, tel. 033-35 73 22 Källa:SCB BEFPAK Folkmängd BORÅS STAD 50180 BORÅ
 5. Snabbstatistik om Södertälje kommun Statistik per den 31 december 2018 Befolkning: 97 381. Andel av befolkningen med utländsk bakgrund*: 54,3 % Medelålder: 39,3 år. Befolkningstäthet: 140,27 inv./kvkm (185,43 inv/kvkm landareal) Hushåll Antal hushåll: 40 076 Antal personer per hushåll (riket inom parantes): 2,39 (2,20) Bostäde
 6. Figur 3: Bostadsbestånd och antalet hushåll Figur 4: Ackumulerat bostadsöverskott Figur 5: Trångboddhet syns ej i data Anm.: Antalet individer per hushåll skiljer sig något åt mellan statistikkällor. I figuren ovan används SCB medan det i texten refereras till Eurostats siffror, vilka baseras på hushållsenkäten EU-SILC
 7. sta kommun. Den är belägen i de norra delarna av landskapet Södermanland vid sjön Mälarens södra strand. Kommunen gränsar i norr, öster och söder till Södertälje kommun i Stockholms län samt i väster till Gnesta kommun och Strängnäs kommun i.

Video: Statistik om ekonomiskt bistånd - Socialstyrelse

Beskrivning av antal helårsekvivalenter.docx 17-03-28 09.11 Beskrivning av antal helårsekvivalenter SCB redovisar statistik över antalet helårsekvivalenter i åldrarna 20-64 som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag. Det innefattar sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare kallat förtidspension), ersättning vi SCB - Statistiska centralbyrån. 42K likes. Myndighetens främsta uppgift är att förse användare och kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Vi svarar på frågor vard. kl. 9-16 Antal invånare i kommunens tidigare församlingar den 31 december 2017. Övrig statistik om kommuen. Hudiksvalls kommun är Sveriges 70:e största sett till folkmängd (2017).. Medelåldern för kommunens invånare var 44,3 år den 31 december 2017. Detta kan jämföras med 41,2 år för hela riket och 43,4 år för Gävleborgs län Källa: SCB. Bostadsbehov och Det kan jämföras med att det genomsnittliga antalet personer per hushåll i Sverige är runt 2,2 boende per hushåll. I Länsstyrelsen Skånes Bostadsmarknadsanalys 2020 var det av de 32 kommuner som svarade på enkäten 25 som uppgav ett bostadsunderskott i kommunen som helhet

Västra Götalands län - Regionfakta

Visar antalet barn inskrivna i barnomsorg i åldern 1-12 år efter verksamhetsform i absoluta tal samt andel av befolkningen i kommun, län, referensområde och riket. Äldreomsorg. Visar antalet personer 65 år och äldre efter boendeform i kommun, län och riket. Socialbidrag. Visar antal bidragstagare samt andelen bidragstagare av. Områdesfakta 2015 1 Uppsala tätort Tillhör: Uppsala kommun 0 1-5 6 7-9 10-12 13-15 16-19 20-24 25-44 45-64 65-79 80- w Summa Folkmängd 2014-12-31 Åldersgrupper Män 997 4494 880 2345 2194 1965 3247 8337 25064 16352 8843 2425 77143 Kvinnor 943 4378 827 2155 2031 1896 3027 9365 23622 17957 10567 4443 81211 Summa 1940 8872 1707 4500 4225 3861 6274 17702 48686 34309 19410 6868 15835 Månadsstatistik. Här visas hur folkmängden i Oskarshamns kommun förändrats månadsvis. Uppgifterna redovisas på ett antal olika sätt: Klicka på länkarna i högerkolumnen för att ladda ner pdf-filer med statistik. Du som använder mobil hittar länkarna längre ned på sidan

SCB Regina Web Ma

Hushåll efter antal barn per hushåll och tid. Statistikdatabas. Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun >> Statistik om Linköpings kommun >> Hushåll >> Hushåll efter antal barn per hushåll och tid. 1 Välj tabell. 2 Välj variabel. 3 Visa tabell. Hushåll efter antal barn. Hushåll efter tid och hushållsstorlek. Statistikdatabas. Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun >> Statistik om Linköpings kommun >> Hushåll >> Hushåll efter tid och hushållsstorlek. 1 Välj tabell. 2 Välj variabel. 3 Visa tabell. Hushåll efter tid och. Simrishamns kommun är en kommun i Skåne län, i före detta Kristianstads län. Centralort är Simrishamn.. Kommunen är belägen på Österlen i sydöstra delen av landskapet Skåne med Östersjön i öster. Simrishamns kommun gränsar i sydväst till Ystads kommun i före detta Malmöhus län, i väster till Tomelilla kommun och i norr till Kristianstads kommun, båda i före detta. Antal kommunanställda. 1 872. Kommunal skattesats. 18,9 procent. Andel invånare som jobbar: 87,9 procent. Styre. Socialdemokraterna (S), Liberalerna (L) och Centerpartiet (C). Yta. 9 kvadratkilometer (minst i Sverige) Våra hushåll: 50,9 procent ensamstående 37,5 procent sammanboende 11,7 procent övriga hushåll (student- äldre- LSS. Antalet sysselsatta i Kalix kommun uppgick år 2005 till 7 238 personer. Merparten av arbetsplatserna ligger inom tätortsområdet. Antalet sysselsatta har minskat med 24 % mellan 1985 och år 2002. Kalix näringsliv har sin grund i basnäringarna och då framför allt inom skogsindustrin. Kommunen har också starka traditioner inom.

Hylte kommun är en kommun i Hallands län. Centralort är Hyltebruk.Den är delad mellan landskapen Småland , där centalorten ligger, och Halland. Kommunen, som är Hallands läns enda inlandskommun, ligger över gränsen mellan landskapen Halland och Småland. Den östra delen kommunen ligger i Finnveden, ett av Smålands traditionella små länder Tabell 2.3.1 Antal hundar efter typ av hushåll 9 Tabell 2.3.2 Antal katter efter typ av hushåll 9 Tabell 2.3.3 Andel hushåll med hund efter typ av hushåll 10 Tabell 2.3.4 Andel hushåll med katt efter typ av hushåll 10 Tabell 2.2.5 Antal hundar per hushåll med hund efter typ av hushåll 11 Tabell 2.2.6 Antal katter per hushåll med katt.

Söktjänsten för SNI 2007 används i första hand av Skatteverket och SCB:s Företagsdatabas för att näringsgrenskoda företagens verksamheter Torsby kommun prenumererar på månadsstatistik från SCB. Den kommer med cirka 4 veckors eftersläpning. T.ex. anländer månadsstatistiken för sista februari i början/mitten av april. Senaste siffrorna kom till kommunen 2021-02-22 och avsåg 31 december 2020: 11 549 persone Lidingö kommun eller Lidingö stad [7] är en kommun öster om Stockholms kommun inom Stockholms län.Gränsen mellan Lidingö och Stockholms kommuner går i nord-sydlig riktning i Lilla Värtan 350 meter från kajkanten vid Ropsten. Centralort är tätorten Lidingö.. Kommunen innefattar ön Lidingö samt ett antal kringliggande öar, däribland Storholmen, Stora och Lilla Höggarn. Ludvika kommun Hemsida www.ludvika.se E-post miljo.bygg@ludvika.se Organisationsnr 212000-2270 Postadress 771 82 Ludvika Besöksadress Carlavägen 24 771 30 Ludvika Telefon 0240-860 00 Antal hushåll anläggningen avses betjäna_____ Antal personer per hushåll:____ Trafikolyckor i Linköpings kommun, antal skadade 2014-2018 86 Trafikolyckor i Linköpings kommun, antal döda 2014-2018 87 Resande i kollektivtrafiken 2014-2018 88 Trafiken vid Linköpings flygplats 2014-2018 PRISER 89 Basbelopp enligt lagen om allmän försäkring 1960-2019 D 90 Årstakten för inflationen månadsvis jan 1998-dec 2018 D 9

Hushållssammansättning - Planering för bostadsförsörjning

Hushåll efter tid, område och upplåtelseform. Statistikdatabas. Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun >> Samlad planering i LA-Linköping >> Leva och Bo >> Hushåll efter tid, område och upplåtelseform. 1 Välj tabell. 2 Välj variabel. 3 Visa tabell. Hushåll efter tid. Folkmängd i Örebro kommun efter år, födelseland, medborgarskapsland (Sverige/utrikes), enhet och kön Antal hushåll 2017-12-31 efter hushållstyp och antal barn i hushållet Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 907.

Befolkningsförändring 25 år - RegionfaktaKraftig ökning av trångbodda stockholmare - P4 StockholmBefolkningsstruktur - RegionfaktaTurism - Regionfakta
 • VK profile.
 • Hyperkeratos.
 • Norrtälje Hälsocenter.
 • Nordkorea Einwohnerzahl 2020.
 • Roliga julkort online.
 • Roliga vandringssägner.
 • Martyr nyebera acoustic.
 • Han Seung yeon Age.
 • Fördröjningsmagasin dagvatten.
 • Biofinity Energys price.
 • 4H gård Nyköping.
 • Enya slott.
 • Vad är asymtomatisk bakteriuri.
 • Pastor Gregorius försvarstal.
 • Le Croissant Gävle.
 • Tim Burton art pieces.
 • Rowan Atkinson wife.
 • Zahnarzt Notdienst Leer.
 • Koranen Gamla testamentet.
 • St Patrick Day USA holiday.
 • WoW BfA Berufe Gold.
 • Yogamatta barn.
 • Köpa p piller utan recept.
 • Börsnoterade konsultbolag.
 • Hur snabba är tåg.
 • Bygga ihop container.
 • Platsbyggd bänk kök Ikea.
 • Vedum kök grå.
 • Amat Levin Slumpens barn.
 • Ortigia Sicily.
 • Belize Fakta.
 • Bästa bröllopsfotografen.
 • Digital information PDF.
 • Tacit Svenska.
 • Beställa ägarbyte.
 • Gengar.
 • Höör nyheter.
 • Second hand Baby.
 • Gravad lax kryddor.
 • Vad är Dark Web.
 • Sims 4 cheats career.