Home

Fx betyg

Buy Music Instruments & Equipment Online - Great Prices - Fast Deliver Buy At a Discount Of Up To 25%. Safe Order 200 Days. Advice From Experienced Specialists

Best Cottages in Cleethorpes - Up to 75% Of

Fx = Otillräckligt F = Helt Otillräckligt. Delkursernas betygskriterier delas ut vid kursstart och finns med i respektive delkursplan. Med hjälp av dessa betygskriterier kan du se vad som krävs på respektive delkurs för att få ett visst betyg. Om du blir underkänd på en skrivning har du rätt att göra om den vid ett senare tillfälle Betygsutredningen klar: Betyg ska inte sättas utifrån elevernas sämsta prestation Samtidigt kan Fx innebära att färre får E än i dag, säger han. Jörgen Tholin är dock bekymrad över den betygsinflation som redan råder - Betyget Fx förstår jag hur man motiverar och det är jag positiv till. I dag är det ett stort steg mellan ett F och ett E. Där är E värt 10 poäng och F noll vilket är en stor skillnad så det är klart att det är lätt att motivera ytterligare ett underkänt betyg. Anna Ekström, utbildningsminister till TT Att införa ämnesbetyg i gymnasiet är ett bra förslag, tycker Lärarförbundet. Läraren Olle Linton stämmer in, men riktar skarp kritik mot det föreslagna betyget Fx för underkänt. - Det kommer bara leda till ytterligare osäkerhet och i vissa fall obehag bland eleverna, säger han till TT

Excellent Customer Rating · Hassle-Free Returns · Free P&P Availabl

Både F och Fx är underkända betyg och ska alltid rapporteras. Det normala förfarandet även för betyget Fx är att studenten får genomgå förnyad examination vid nästa examinationstillfälle. Om en student ligger nära ett godkänt betyg, och om kursplanen tillåter, så kan en examinator besluta om att studenten ska få komplettera istället för att genomgå en ny examination Förslagen med Fx i betyget från grundskolan skulle kunna påverka antagningen till gymnasieskolan. Elever med enbart godkända betyg konkurrerar redan i dag med elever som har enstaka underkända betyg, men förhållandena mellan dessa kan ändras när elever får poäng även för betyget Fx. Stadsledningskontoret bedömer at Betyg på hel kurs är en sammanvägning av kursens prov. Vid Kulturgeografiska institutionen sker detta på följande sätt: Om ett eller fler prov inte har betygsatts eller har betyg F, Fx eller U ges inte betyg på hel kurs. Godkända prov med betyg enligt skalan A-F ges ett värde där A = 5, B = 4, C = 3, D = 2 och E = 1. Om en kurs. FX eller Fx kan avse: . Fx - underkänt betyg i den sjugradiga ECTS-skalan, som till skillnad från betyg F tillåter komplettering, se European Credit Transfer System; FX - landskod i ISO 3166-1 för France métropolitaine; FX (TV-kanal) - en amerikansk TV-kanal som även är verksam i många länder FX - en förkortning för Nikons kameror i fullforma IFAU vill också lyfta att det med införandet av betyget Fx, som enligt utredaren ska ligga nära E, fortsatt finns en risk att stort fokus i undervisningen läggs på E-gränsen och på Fx-eleverna, medan F-eleverna lämnas därhän och mer avancerade kunskaper och färdigheter inte hinns med (Neal och Schanzenbach, 2010)

Betyget F är underkänt betyg och betyget Fx innebär att det finns tillfällig möjlighet att komplettera till godkänt betyg (se även avsnitt 6.6 .1 om Fx-komplettering). För slutbetyg används endast betygen A- E. Betygssystemet ska användas vid betygssättning av kursmoduler och kurser ino Åsikter och utvärderingar av varumärket Yamaha och dess modeller. Läs alla senaste kommentarer om modellen Yamaha Fx Svho. Skriv din egen åsikt på TopBoats.com Fx kan kompletteras till B vilket ger betyg B. B: F: C: A-delen rättas bara om man har eller kan få C på C-delen eller på begäran. Efter komplettering räknas betyget om, man kan få högre betyg än E efter komplettering. Betygskriterier - översikt

TCM FX FX-Control at Gear4musi

Auto parts for INFINITI FX Off-Road accessorie

 1. Razer Huntsman Elite (betyg: 4) Roccat Isku+ Force FX (betyg: 4) Roccat Skeltr (betyg: 4) Roccat Vulcan 121 Aimo (betyg: 4) Sound Blaster X Vanguard (betyg: 4) Xtrfy XG-K2-R-RGB (betyg: 4) Corsair är ett solitt kvalitetsbygge och ger dessutom kunden värdefull valfrihet. Det gör inte allt felfritt, men gör det mesta riktigt bra
 2. Komplettering: 9 poäng på tentamen ger rätt till komplettering (betyg Fx) . Vem som har rätt till komplettering framgår av betyget Fx på MINA SIDOR. Komplettering sker c:a två veckor efter att tentamen är rättad. Om komplettering är godkänd rapporteras betyg E, annars rapporteras F. Behörighe
 3. arier och olika former av övningar. Obligatoriska sammankomster på campus förekommer. Handledning ges enbart under kursen för självständigt arbete

SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 9 Fx Studenten visar bristande förmåga att orientera sig inom modern översättningsvetenskap lig forskning. Studenten visar bristande behärskning av redskap för analys och bedömning av översatta texter i sin kontext. Studenten visar bristande förmåga att sammankoppla teori och praktik i ett översättningsvetenskap ligt perspektiv Great Prices, Fast Shipping and Free Returns - Shop the UK's No.1 Music Store Enligt utredningens förslag ska det införas ytterligare ett underkänt betyg med benämningen Fx i grundskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.8 Förslaget innebär att CSN behöver anpassa sitt gränssnitt till skolorna och systemleverantörerna för att kunna ta emot betyget Fx.

Detta gäller för examination KT

Betyg beräknas enligt nedan i gamla systemet (U,3,4,5) och ECTS-systemet enligt nedan: Tent.poäng Gamla systemet Tent.poäng ECTS-systemet Underkända betyg: U 0-2 F 0-3 U 3 FX Godkända betyg: 3 4 E 4-6 3 5-6 D 4 7-8 C 7-9 4 9-10 B 10-12 5 11-12 A Dessa betyg sätts på både teori- (KSar) och problemtentan Fx nej tack. Men Fx har inte samma breda stöd som ämnesbetygen. Såväl Liberalernas skolpolitiska talesperson Roger Haddad som Moderaternas dito Kristina Axén Olin gör tummen ned för lite underkänt-betyget. - Det är glädjande med förslaget att införa ämnesbetyg. Men den del vi är kritiska mot är förslaget att införa ett Fx

Betygssystem och betygsfördelning - Stockholms universite

 1. Förslag: Slopa kursbetygen. Om bara ett par år kan elever som nästan blev godkända få det nya betygssteget Fx. Och om ytterligare ett par år kan gymnasieskolans kurser och kursbetyg vara.
 2. Nya betyg ska förlåta tillfällig svacka. Allt talar för att gymnasieskolan har ett nytt betygssystem om några år. Men den del vi är kritiska mot är förslaget att införa ett Fx
 3. 12.4 Fr betygen A, B, C och D gör läraren en sammantagen bedömning . Skolin-spektionen ställer sig tveksam till frslaget. Gällande betyget A. En sammantagen bedmning kan dock vara rimlig för betygen B, C och D. 13.1.4 Betyget Fx ska motsvara poäng. Skolinspektionen är tveksam till att införa meritpoäng för ett underkänt betyg
 4. Betygen användes som en bedömning av hela personen och personens personlighet. Andersson skriver även att under 1940-talet blev det allt vanligare att använda sig av betygen som ett urvalssystem när det kom till arbetsmarknaden
 5. Nya betyg ska förlåta tillfällig svacka. och det gör också förslaget att införa ett ytterligare betyg för underkänt: Fx. I dag ges betyget F till alla som inte klarat kunskaraven,.
 6. FX och betyget Fx ska motsvara poäng Specialpedagogiska skolmyndigheten avstyrker förslagen. Förslag 14.1.2 och bedömning 14.1.3 Läraren ska göra en allsidig bedömning av elevens kunskaper och det bör finnas rutiner för skolans bedömningsprakti
 7. st ett av de två skriftliga tentamensmoment (salstentamen och hemtentamen) betygsatts med Fx och inget av de betygsatts med F. F = Helt otillräckligt. Detta betyg ges vid stora brister i frståelse av litteraturen,

Nya betyg ska förlåta tillfällig svacka Aftonblade

Betyg. Betyg ges efter genomgången kurs. Den vanligaste betygsskolan på Högskolan i Gävle är en sjugradig betygsskala, med betygen A till F. A är det högsta betyget, Fx och F står för underkänt. Campus, campusområdet. Högskoleområdet vid Kungsbäck som även omfattar studentbostäderna i anslutning till Högskolan. Karta över campus Få detaljerad information om Union.fx, dess användbarhet, funktioner, pris, fördelar och nackdelar från verifierade användarupplevelser. Läs recensioner och upptäck liknande verktyg. Union.fx: Pris och betyg 2021 - Capterra Sverig

Marknasföring FX - Betyg: A - StuDoc

 1. Binära optioner Betyg Blogg Binära optioner Betyg Blogg. swiss fX. mars 7, 2017 hurmantjanarpengarsnabbt2017. du bör veta och förstå om det faktiska marknadsinflytande genom att använda sitt uttalande. kan använda swiss fX otaliga bloggar och forum kan erhållas för att samla in information
 2. ister Anna Ekström (S)
 3. Marknadsföring 1 - Tydlig sammanfattning av Parment boken, alla kapitel ingår i sammanfattningen. 100% (3) Sidor: 18 År: 2018/2019. 18 sido
 4. iräknare är inte tillåten). • Till samtliga uppgifter krävs fullständiga lösningar. ( Endast svar utan tillhörande lösnin

Fx = Otillräckligt F = Helt Otillräckligt För godkänt på kursen krävs lägst betyget E respektive G på samtliga prov. c) Kursens betygskriterier anges i kursbeskrivningen. d) För godkänt på kursen krävs lägst betygsgraden E på examination samt fullgjord och godkänd verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och genomfört trepartssamtal VideoFX Live är den BÄSTA videoappen för alla typer av videos, inkluderat vlogs, stopmotionvideos, födelsedagsvideos och BFF-taggar - När du vill göra och dela något riktigt coolt! Otroligt enkelt att använda: • Ingen installation, bara tryck Spela in och kör. • Välj från TUSEN effekter före, under och efter inspelning

Slutliga förslaget: Ämnesbetyg ersätter kursbetyg

Student som fått betyget U, Fx eller F på prov två gånger av en examinator har rätt att begära att en annan examinator utses för att bestämma betyg på provet. Framställan härom ska göras till ansvarig studierektor. Former för omexamination preciseras i kursbeskrivningen. Möjlighet till omexamination ges minst en gång per termin Dirichlet Kärna: D_20 next previou Binära optioner Betyg Blogg. fX himmel. februari 10, Den har alla extrema fX himmel entreprenör behöva: Visningar varje ägare delar dess lager prognoser och börs upplysningar via handlare. De flesta handlare kommer att titta på denna timme rotation stänger förstå hur aktiemarknaden gjorde dag Betyg Fx Betyg E Betyg D Betyg C Betyg B Betyg A Om någon mindre del behöver kompletter as. Studenten förstår att, teoretiskt och trovärdigt, översiktligt redogöra för vald projektmetod och dess praktiker och i detalj beskriva vald praktik för det egna ledningsansv

Svensk arbetsmarknad och betyg • Betyg är av underordnad roll vid rekryteringar - Individuell kompetens och personliga egenskaper • U8agen examen och lärosäte vikKgare • Betyg används ibland som urvalskriterium av vissa arbetsgivare (internaonella företag) • Domstolsverket har betyg som enda urvalsgrund vi Casio FX-7400G III Kalkylatorer - visar omdömen från användare

• Betyg är av underordnad roll vid rekryteringar - Individuell kompetens och personliga egenskaper • Uttagen examen och lärosäte viktigare • Betyg används ibland som urvalskriterium av vissa arbetsgivare (internationella företag) och vid antagning till forskarutbildning • Domstolsverket har betyg som enda urvalsgrund vid. Få detaljerad information om Spot FX, dess användbarhet, funktioner, pris, fördelar och nackdelar från verifierade användarupplevelser. Läs recensioner och upptäck liknande verktyg. Spot FX: Pris och betyg 2021 - Capterra Sverig Sök efter: Produkterna med högst betyg. Lady Gaga Tatuering 69 kr; Armband Tatuering FX 99 kr; Läpptatueringar 99 kr; Tatueringar Fängelse 69 kr; Tattoo T-shirts 99 k Betyg: Godkänd eller Underkänd Inlämningsuppgift 4 bygger på tidigare inlämningsuppgifter och ger kursens slutbetyg. Efter att inlämningsuppgifter 1-3 är inlämnade och godkända erhålls ett preliminärt betyg för kursen med betyg C, D eller E. Beroende på ambition kan inlämningsuppgift 4 vara trivial. 0.0 hp, I407: Inlämningsuppgift

Lärarens betygskritik: Kan leda till obehag Aftonblade

Betygskriterier - PAO-programmet vid Stockholms universite

 1. ationstillfälle som anordnas efter den 1 juli 2008 har student som begär det rätt att få betyg enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala. Begäran ska framställas av studenten
 2. eras i form av en individuell skriftlig tentamen samt laboration. Exa
 3. Casio FX-991ES. Casio FX-85DE Plus. Casio FX-991EX. Casio FX-991ES. 413 SEK. Casio FX-991ES mängd. Lägg i varukorg. Lägg till i önskelista. Jämföra. Kategori: Casio. Dela den här produkten. Recensioner (0) Recensioner Det finns inga produktrecensioner än..
 4. Casio FX-9750G II Plus. Casio MH-12. Casio FX-87DE X. Casio FX-9750G II Plus. 650 SEK. Casio FX-9750G II Plus mängd. Lägg i varukorg. Lägg till i önskelista. Jämföra. Kategori: Casio. Dela den här produkten. Recensioner (0) Recensioner Det finns inga produktrecensioner än..
 5. istisk vårdetisk, närhetsetisk samt diskursetisk teori och dess aspekter vid komplexa situationer. - omvårdnad inom allmänsjuksköterskans ansvarsområde vid komplexa situationer, i mötet med barn samt.
 6. Hughes & Kettner Ampman Classic: Köp Hughes & Kettner Ampman Classic billigt hos Ljudfront. Här hittar du tusentals musikinstrument & ljudprylar. Fraktfritt över 450 k
 7. lärare brukar göra det tyvärre Tycker ni att man ska ändra betyg-system till siffror typ 1-100
Tillbehör, horn/öron mm | NidingbaneFX-Airguns kikarsikte 3-12X44 - Klickahem

Betygsutredningen klar: Betyg ska inte sättas utifrån

 1. FX Hien - Mid - XL - Vinröd Nyhet. Spara % Artisan. FX Hien - Mid - XL - Vinröd (0 omdömen) 499 kr. Bevaka denna produkt. Inkommer: 2021-04-23 Ej Betyg. Spara: Den här produkten har inga recensioner. Nyhetsbrev för gamers. Mer än 200 000.
 2. Fx innebär som tidigare svar angett att man är underkänd men varit närmare godkänd än fullständigt underkänd. I bland kan det genom betyget Fx ges möjlighet att komplettera den fråga man misslyckats på, således endast behöva göra om delar av tentan istället för hela
 3. Betyget enligt den sjugradiga betygsskalan gäller i sådant fall istället för det ordinarie betyget. Som godkänt betyg enligt den sjugradiga betygsskalan används något av vitsorden A (Utmärkt), B (Mycket bra), C (Bra), D (Tillfredsställande) eller E (Tillräckligt). Underkända betyg är Fx (Otillräckligt) eller F (Helt otillräckligt)
Veto/ Trima FX 5920 Lastare – Stenlunds Lantbruk och Maskiner

Skolprofilernas reaktioner på betygsutredningen Lärare

Slutligen föreslås ett nytt betyg för underkänd. Densom ligger nära kraven för att bli godkänd ska kunna få betyget FX. Med andra ord skulle det finnas två underkända betyg För betyg E krävs 3 godkända moduler. För betyg FX krävs 2 godkända moduler. Del 2 är avsedd för högre betyg, A, B, C och D, och omfattar totalt 20 poäng. För betyg A krävs förutom 3 godkända moduler även 15 poäng på del 2. För betyg B krävs förutom 3 godkända moduler även 11 poäng på del 2 Betyg. Betyg sätts normalt på genomgången kurs eller prov. Varje högskola beslutar vilket betygssystem som ska användas. Flera olika betygssystem används med olika antal betygssteg Yamaha FX SVHO. Teknisk info Längd 3,56 meter Bredd 1,23 meter Antal personer 3 Bränsle 70 liter Vikt 378 kilo (torrvikt) Stuvutrymme 125 liter Motor 300 hk Pris 187 500 kronor Testkörningen Last 1 person Toppfart ca 59 knop Värt att notera + Torr + Lättkörd - Svårnådd stuv i fören Outspätt Bästa familjeskotern, lätt att köra och lätt att hålla sig torr på Fakta, betyg och omdöme. Omdöme. Den som trots brister i egpu-stödet på Mac väljer att slå till - som vet att en egpu kommer göra nytta i de program vi använder i arbete eller på fritid - gör ett bra val i OWC Mercury Helios FX

Läraren riktar skarp kritik mot det föreslagna betyget Fx

Betygsrutiner - Institutionen för etnologi

Läs vad andra handlare tycker om LiteForex, deras erfarenhet och rekommendationer. Få reda på om LiteForex är den rätta mäklaren för dig Nu visas det betyg- bedömningssystem som är aktivt. Om det överensstämmer med de preferenser som gäller för uppgiften, är det bara att stänga fönstret via krysset i övre högra hörnet. Om inte, måste du hitta ett lämpligt betygssystem själv. Tryck dig då vidare till 2021 Husqvarna FX 450. Motorcykelbilder och specifikationer. Bikez.net Sverige är en svensk version av Bikez.com för mobila enheter Fx = Otillräcklig F = Helt otillräckligt F och Fx är underkända betyg och det krävs i båda fallen omexamination. c. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. d. För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget G på provet Landskapsarkeologi - fältarbete, 3,5 hp, samt lägst betyget E på samtliga övriga prov. e

VT 2020/2021 Yttrande- och tryckfrihet (5MR283) - Enskilda

Betyg - Kulturgeografiska institutionen, Stockholms

Betyget ska beslutas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator). ECTS-betygsskalan använder bokstäverna A till E för godkänt resultat och FX/F för underkänt. Skalan tillämpas målrelaterat vid Karolinska Institutet. Kontaktuppgifter. Kontaktuppgifter. Sound Blaster Audigy Fx har även en 24-bitars 192kHz digital-till-analog omvandlare (uppspelning), 106dB SNR och high-end 600-ohm hörlursförstärkare för övervakning med studiokvalitet. Njut av ett flerkanals bioljud . Ett halvhöjds PCIe ljudkort har just den rätta storleken för din dator i hemmabion 4.8 Fantastiskt bra (13 betyg) Kopparvägen 28, 791 41, Falun. Vårt mål är att få dig VARDAGSSTARK - hela livet! Vi har upptäckt att alldeles för många människor har förlorat vardagsstyrkan

Recension på Nikon D850 - Läs omdömen - Fotosidan

Seminarium (SEM1) 0,5 hp, Betyg: (U), Godkänd (G) (avser lärandemål 2, 3, 4) En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601) Digital Stereo Multi-Effect Pedal 24-bit stereo effects including Flanger, Chorus, Phaser, Delay, Tremolo and Pitch Shifter, Power supply optional (Thomann NT AC/PSA 409939 Du måste ha lägst betyg E på samtliga förväntade studieresultat samt uppfyllt kurskraven för att bli godkänd på delkursen. Möjligheter till förnyad examination Om du har fått betyget Fx, har du normalt möjlighet att revidera eller komplettera underlaget för betygssättningen. Om du har fått betyget F måste du i regel gå om kursen

FX - Wikipedi

betyget Fx upp till godk ant betyg ges inte p a denna kurs. F. Studenten visar examinationen en mycket liten f orm aga att med endast sm arre brister l osa enklare problem som kr aver en god helhetsbild av kursinneh allet. F or godk and kurs kr avs minst betyget E. - https://www.twitch.tv/ggfrolle - https://www.instagram.com/ggfrolle/ - https://twitter.com/GGFrolle - https://www.teamgg.se/ -----.. Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning . Yrkesteknik, 5 hp . Översättning I, 30 hp, GN (TTA111) Gäller ht 2019 Natural FX G67422. Natural FX . 535 kr. Lägg till i önskelistan. Produkt tillagd. Produkt borttagen. Natural FX G67424. Natural FX . 535 kr. Lägg till i önskelistan. Produkt tillagd. Produkt borttagen. Natural FX G67511. Natural FX. Betyg på separata kurserna kommer att sättas men bara slutbetyget syns i elevernas avgångsbetyg. Vidare föreslås att nationella proven ska normera klassens betyg, för att undvika betygsinflation, samt ett nytt betygssteg: Fx (nästan godkänd)

Diamond AZ-504FX 144/430Mhz flexVattenskotrar - Smögen MarinPioneer DDJ-XP2 på emusic

Provmoment PVP600, Personcentrerad vård och palliativt förhållningssätt, 7,5 hp. Revision 2. Kod: 1010 Svensk benämning: Skriftligt webseminarium Engelsk benämning: Writing web seminar Omfattning: 1 hp Betygsskala: F/Fx/E/D/C/B/A - Otillräckligt, Otillräckligt - ytterligare prestationer krävs innan betyg kan ges, Tillräckligt, Tillfredsställande, Bra, Mycket bra, Utmärkt Obligatoris Produkter. LVT/Designgolv FalckDesign erbjuder en stor variation av designgolv med hög kvalitet, i plank- eller plattformat. Här finns stilrena och naturtrogna mönster med både släta och präglade ytor. Här finns också det lösläggningsbara designgolvet Simplay Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra upplevelsen för dig. Tillåt alla kakor Tillåt bara nödvändiga kakor Läs mer om kakor Tillåt bara nödvändiga kakor Läs mer om kako Betyg Fx innebär otillräckligt. Examinationsuppgiften behöver kompletteras enligt lärares instruktioner för att uppnå betyg E. Vid komplettering kan inte högre betyg än E erhållas. Om betyg Fx kvarstår efter två kompletteringar utfärdas betyg F. Betyg F innebär underkänt

 • Wahlprogramm linke baden württemberg 2021.
 • Blåljus arbetarbladet.
 • Byt bil.
 • Gaming PC Otto.
 • Zoom Cloud Meetings.
 • Bohusläns museum byggnadsvård.
 • B&o h6i.
 • Natriumkarbonat pH.
 • Pressarfot keder.
 • Me enamoré de ti por facebook Descargar.
 • Footloose skådespelare.
 • Deutsches Museum öffnungszeiten weihnachten.
 • Äktenskapsförord redan gifta.
 • Predikaren 3 11.
 • Hund kan inte gå i trappor.
 • Progg politik.
 • Content Security Policy best practices.
 • Abiat.
 • EMDR therapist near me.
 • Sittstol Baby.
 • Gunhild Stordalen Instagram.
 • Siemens Finspång kontakt.
 • The Death of Marat elements of Art.
 • Enplanshus Ritningar.
 • David Lindström.
 • Paolo Duterte.
 • Vad kostar försäkring häst.
 • Absalon Hotel Annex Copenhagen.
 • HEMNES vitrinskåp IKEA.
 • Bygga avgassystem.
 • Accord Healthcare Sverige.
 • Sharefactory PS4 USB Import.
 • Förrätt med asiatisk touch.
 • Negativ procent Excel.
 • Krang.
 • 1N4148 diode applications.
 • Hiragana quiz.
 • SPIEGEL TV online.
 • Ray Cokes godson.
 • Lakritskola recept apoteket.
 • Benjamin Travolta.