Home

Skolfederation anvisningstjänst

Namn i anvisningtjänsten: Skolfederation Trial-IDP; EntityID: https://idp.trial.skolfederation.swefed.se/simplesaml/saml2/idp/metadata.php; Standarder och profiler. Avtalsbilaga 1 - Tekniska krav: https://www.skolfederation.se/wordpress/wp-content/uploads/2015/12/Bilaga-1-Tekniska-krav-v2_4_8.pd Enligt nyhetsbrev 20 maj 2019 till tekniska kontakter i Skolfederation, byter vi IP-adress för metadata och anvisningstjänst. Med detta meddelande informerar vi den nya IP-adressen (157.180.241.5) som börjar gälla 13 juni. Skolfederation meddelar förändringar som rör metadata och anvisningstjänsten. Vi vill göra er uppmärksamma på följande

Teknik Skolfederatio

 1. och både produktionsmiljö och trial miljö kan påverkas. Metadata och anvisningstjänst påverkas inte
 2. Den tekniska infrastrukturen för Skolfederation har byggts upp med samma standarder som redan används för den svenska universitets- och högskolefederationen SWAMID. Standardprofil för Skolfederation. Skolfederation har likt andra federativa initiativ som ambition att använda följande SAMLv2-profiler
 3. En video där jag visar hur du kan logga in på skolfederation på ett enkelt sätt

Skolfederation för kommuner och systemleverantörer. Med Svensk e-identitets smidiga tjänst Skolfederation blir anslutningen för både kommuner och systemleverantörer enkel. Skolfederation.se är ett initiativ för att bidra till utvecklingen av den svenska utbildningssektorns användning av digitala tjänster och läromedel Syftet med Skolfederation.se är att bidra till utvecklingen av den svenska utbildningssektorns användning av digitala tjänster och läromedel. Det gör vi genom att tillhandahålla en gemensam inloggningstjänst, en identitetsfederation, som gör tjänsterna enkelt åtkomliga för elever och lärare ute på skolorna runtom i landet

I en federation med två eller fler identitetsleverantörer krävs ofta en anvisningstjänst, en central lista över de identitetsleverantörer som finns och som användarna får välja bland när de ska logga in. Tekniskt är det en lösning som fungerar, den kan också innebära problem för användarupplevelsen Skolfederation har tagits fram under ledning av SIS, Swedish Standards Institute och drivs av Internetstiftelsen. Att Skolfederation har skapats är resultatet av ett större projekt, IT-standarder för lärande, som drivs av SIS med syftet att göra det lättare för skolan att använda digitala tjänster och digitalt innehåll med hjälp av gemensamma standarder I samband med att skolfederation den 13 juni i år pekade om sin anvisningstjänst och metadata mot nya IP-adresser uppdagades en bugg i den underliggande java applikationen som utnyttjas i Nexus Hybrid Access Gateway. Detta medför att tidigare versioner än 5.13.3 av HAG inte kan ansluta mot dessa nya IP-adresser Vi har uppdaterat inloggningsförfarandet via Skolfederation.Alla lärare och elever som använder Skolfederation för inloggning kommer nu märka att skapandet av konto underlättats och har blivit enhetligt med förfarandet via Skolon.. Viktigt att notera är att elever måste skicka med attributet för vilken årskurs eleven går i (sisSchoolGrade)

Ändringsinformation Skolfederatio

IST och SkolID är för tillfället inte medlemmar i Skolfederation. Anledningen är att SkolID är nationellt, för att tillåta vårnadshavare med barn i två kommuner att få åtkomst till information i båda systemen. Det tillhör alltså inte en kommun, vilket är något som Skolfederation kräver av sina medlemmar Vi kommer att använda en anvisningstjänst som minns vilken IdP användaren har logga in med. Denna anvisningstjänst är baserad på seamlessaccess.org som gör det möjligt att undvika anvisningstjänsten i de flesta fall. Lösningen är baserad på modern frontend-teknologi och fungerar väl i moderna webbläsare Anvisningstjänst är en central funktion som listar de identitetsleverantörer som är anslutna till federationen och låter användarna logga in med den där deras konto finns. Ju fler identitetsleverantörer som är anslutna till federationen, desto större behov av anvisningstjänst • Anvisningstjänst • Från vilken man kan välja sin IDP • Webbplats • Verktyg för validering, administration och tes Metadata och anvisningstjänster för Sambi och Skolfederation. Provisionering till Skolverket via federerad TLS (Kontosynk) Genomfört. Nedsläckning av gamla metadataservrar iom. flytt till CDN. Genomfört. Uppdatering av metadatavalidator SAML. Genomfört. Sambi och Skolfederation fick uppdaterade metadatavalidatorer för SAML

anvisningstjänst. Anvisningstjänsten håller koll på vilka identitetsleverantörer som är med i federationen och hjälper på olika sätt användarna att hitta sin identitetsleverantör. I en federation är det alltså identitetsleverantören som har ansvaret för att kontrollera en användares identitet Ny IP-adress för metadata och anvisningstjänst! Skolfederation meddelar genom tekniskt nyhetsbrev förändringar som rör metadata och anvisningstjänsten. Vi vill göra er uppmärksamma på följande: Vad: Byte av IP-adress för metadata och anvisningstjänst. När: 13 juni 2019 kl. 10.00. Hur: Ompekning i DNS a-b; c-d; e-f; g-h; i-j; k-l; m-n; o-p; q-r; s-t; u-v; w-x; y-z; Å-Ä; Ö-# a-b; c-d; e-f; g-h; i-j; k-l; m-n; o-p; q-r; s-t; u-v; w-x; y-z; Å-Ä; Ö- Byte av IP-adress för metadata och anvisningstjänst inklusive Skolfederation Trial Skolfederations lösning förenklar för eleverna därför att de får en enda inloggning till alla tjänster, både de som finns inom skolan och de som skolan abonnerar på via internet - Anvisningstjänst (DS) 16 principer för samverkan - utgör en säker grund för samverkan mellan kommuner, landsting, stat och privata utförare för att bygga den tillit som behövs för att möjliggöra säkert informationsutbyte via Internet - eDelegationen, SLL, KSL, SK

Driftinformation Skolfederatio

Allmän teknisk information Skolfederatio

 1. • Anvisningstjänst • Nyckelhantering och krypto • Onbording för användarutrustning • Test och testverktyg • Hur komma igång. Låt inte det bästa bli det godas fiende • Hur får vi gång en dialog och samla informationen
 2. •Tjänsten listar alla aktuella IdP:er i en anvisningstjänst och användaren får aktivt välja sin IdP E-tjänster kan använda flera smarta metoder i kombination för att underlätta autentiseringen av användare
 3. Du kan kontakta oss via telefon och mejl, och i vissa fall besök. Du hittar också andra kontaktuppgifter och kan nå Skolverkets diarium
 4. Snyggt och prydligt på Skolfederations Anvisningstjänst. När en organisation laddar upp sitt metadata på Skolfederation ansvarar man även för att det är korrekt. Det är dessutom viktigt att se till att våra svenska skrivtecken (å, ä och ö) blir rätt i metadatat och visas korrekt i Skolfederations Anvisningstjänst (Discovery Service)

Video: Veckans tips - logga in på inläsningstjänst med skolfederatio

Vid frågor kontakta gärna oss på info@skolfederation.se - Meddelande om ny IP-adress för metadata och anvisningstjänst i Skolfederation. Enligt nyhetsbrev 20 maj 2019 till tekniska kontakter i Skolfederation, byter vi IP-adress för metadata och anvisningstjänst Tveka inte att höra av dig om du har frågor. Mejla till info@skolfederation.se. Tidigare incidenter och driftstörningar. Datum 20210311 kl 15:00 - 16:30. Händelse Tekniskt underhåll. Driftstörning Sporadiska, korta underhåll av Federationsadmin och både produktionsmiljö och trial miljö kan påverkas. Metadata och anvisningstjänst. Teknik. Denna sida innehåller information om Skolfederations tekniska miljöer, och de standarder och profiler som tillämpas. Här finns också länkar till de tekniska resurser som finns tillgängliga för respektive miljö Du kan även se en inspelad version där Skolfederation presenterar konfigurationsguiden för att din skola ska kunna använda G Suite som IdP för åtkomst till Skolverkets testtjänst för digitala nationella prov. Resultatet är att ni kan låta era G Suite-användare logga in med hjälp av att välja ert organisationsnamn i den digitala.

Skolfederation Svensk e-identite

 1. ns vilken IdP användaren har logga in med. Denna anvisningstjänst är baserad på seamlessaccess.org som gör det möjligt att undvika anvisningstjänsten i de flesta fall. Ja, och Skolfederation erbjuder kostnadsfria möten, demos etc. för att hjälpa till att stötta huvudmännen
 2. istreras av Internetstiftelsen
 3. deråriga barn behöver vårdcentralens datorer vara säkra på att du är förälder till barnet. Ska du lämna in deklarationen för bostadsrättsföreningen där du är ordförande behöver Skatteverkets webbtjänst kunna verifiera att du är.
 4. Skolfederation •Rekommendationer •Framgångsfaktorer • Anvisningstjänst -Produktionssatt -Prototyp för bättre användarupplevelse pågår (många kan ha nytta av arbetet) • SP -Några har hunnit till federationstest • IdP -Ingen ännu i federationstest

Flytt av metadata och anvisningstjänst till CDN. Genomfört. Metadata och anvisningstjänster för Sambi och Skolfederation. Provisionering till Skolverket via federerad TLS (Kontosynk) Genomfört. Nedsläckning av gamla metadataservrar iom. flytt till CDN. Genomfört. Uppdatering av metadatavalidator SAML. Genomfört Byte av IP-adress för metadata och anvisningstjänst inklusive Skolfederation Trial. Skolfederations lösning förenklar för eleverna därför att de får en enda inloggning till alla tjänster, både de som finns inom skolan och de som skolan abonnerar på via internet

Gå direkt till specifika bokstäver: A-E, F-J, K-O, P-S, T-Ö, Kontosynk Följande begrepp används inom Skolfederation: Anvisningstjänst: Det tekniska och administrativa stödet som assisterar Användare att välja sin Användarorganisation. Engelska: Discovery Service. Användare: En fysisk person som tillhör en Användarorganisation. 2011 SIS/TK450 - Skolfederation 2012 De 16 principerna för samverkan IT-forum, Kommunförbundet Stockholms län, KSL 2012 Förstudie Sambi, för sektorn honom till en anvisningstjänst. service.se har många olika typer av användare och erbjuder därför flera olik SKOLFEDERATION. Inloggning över • Anvisningstjänst • Från vilken man kan välja sin IDP • Webbplats • Verktyg för validering, administration och test. Andra federativa initiativ. HISTORIA OCH NULÄGE. Historia och utveckling. 200 • Anvisningstjänst • Nyckelhantering och krypto • Onbording för användarutrustning • Test och testverktyg • Hur komma igång. • www.skolfederation.se. Tack. #skolfed. Svenskt federationsforum. Internetdagarna 2016-11-21. Manne Andersson, eHälsomyndigheten. Robert Sundin, IIS 2011 SIS/TK450 - Skolfederation 2012 De 16 principerna för samverkan IT-forum, Kommunförbundet Stockholms län (KSL) 2012 Förstudie Sambi, för sektorn vård, omsorg och e-hälsa Ett samarbete mellan eHälsomyndigheten, Inera och IIS - Värd att läsa! Bakgrund & Histori

Anvisningstjänst Tillsyn Vårdgivare Avtal Gemensam tjänst S P Auktorisation . Svensk e-legitimation . 18 . 2013-07-08 Tidplan . OSIF EID2008 E-tjänst Privatpersoner skolfederation Medlemsregister SAMBI Medlemsregister Privat sektor . Slut . POT Webb klient IDP CS Medarbetar uppdragsval SP NPÖ Pascal SAML Metadata TP W Skolfederation tillhandahåller en infrastruktur för inloggning som gör e-tjänster enkelt åtkomliga för elever och lärare i svenska skolor. Läs här hur Skolfederation behandlar dina personuppgifter i samband med att du anmäler dig till vårt nyhetsbrev

Federationer - en utspridd nätidentitet - Internetstiftelse

Skolfederation - Internetstiftelse

Ny IP-adress för metadata och anvisningstjänst

 • Greyhound Australia routes.
 • Mary Kay Foundation Facebook.
 • Georg Jensen Cobra Skål Liten.
 • Degressiv rörlig kostnad.
 • Linköpings författare född 1968.
 • Fullmetal Alchemist crunchyroll.
 • Hastighetsmätare Biltema.
 • Bli irriterad webbkryss.
 • Gravid uge 10 0.
 • Nyfödd minusgrader.
 • Clostridium difficile morphology.
 • 3M 8080.
 • Smokey eye tutorial.
 • Husqvarna E Bike Händler Österreich.
 • Atelier bébé Yvelines.
 • Sahara IMDb.
 • Meridian Kundenservice.
 • Secondary syphilis rash.
 • Agrippina Met Opera review.
 • Mazda CX 5 Technische Daten 2019.
 • Lån från handelsbolag.
 • Reservdelar kylskåp Cylinda.
 • Grumme Flytande tvättmedel pris.
 • ERA fönster nedläggning.
 • Windows Live Photo Gallery Windows 7.
 • Nikita Farsta.
 • Vad är förädling Biologi.
 • Soziale Arbeit Studium Berufe.
 • Zip line Costa Rica.
 • Mordgåtor gratis.
 • Fotografera vit bakgrund.
 • Capital One login.
 • Valsafari Reine.
 • Ode to Joy film recension.
 • Plewa Kontakt.
 • Saving one life is as if saving whole of humanity…” – quran 5:32.
 • Oro i förhållande.
 • Top 10 soccer colleges in the us.
 • Loop recorder svenska.
 • Omentum minus.
 • SGS Johanneberg.